Αυξήθηκαν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο Κ.Ε.Α.Ο. έφτασαν σε πλήθος τις 987.571 για οφειλές ύψους 7,75 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του τριμήνου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2023) ανέρχονται σε 436.282.464 ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έχουν εισπραχθεί συνολικά 10.789.133.172 ευρώ.

Εντός του τρίτου τριμήνου του 2023 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 35.876 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 14.368 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 243 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 153 οφειλέτες από τον τ.ΟΓΑ, 176 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 341 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 28 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνολικά στο τρίτο τρίμηνο του 2023 εντάχθηκαν 51.185 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 20.723.232 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).


1 - Το πλήθος οφειλετών στον πίνακα δεν ανταποκρίνεται σε διακριτούς οφειλέτες αλλά σε διακριτά Μητρώα Οφειλετών δεδομένου ότι κάποιοι οφειλέτες έχουν περισσότερα από ένα Μητρώα Οφειλέτη. Περιλαμβάνει πολλαπλά Μητρώα οφειλετών – μη μισθωτών που έχουν τόσο οφειλές στους επιμέρους τέως Φορείς (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) όσο και οφειλές από το 2017 και μετά προς τον e-ΕΦΚΑ.
2 – Συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές προς τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και οι οφειλές προς e-ΕΦΚΑ Μισθωτών μετά την 1/1/2017
3 - Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ: ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΥΦΕ

Στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2023 το συνολικό ποσό των 32.009.161.331 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 47.168.970.757 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 30/6/2023 ήταν 46.546.592.005 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 622.378.751 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 227.762.605 ευρώ στις κύριες οφειλές και 394.616.146 ευρώ στα πρόσθετα τέλη.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά ΦΚΑ, όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά εύρος οφειλής.

Από τον παραπάνω πίνακα διακρίνεται ότι:
→ υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.742.773 οφειλέτες (75,90% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας
→ το 89,08% των οφειλετών (2.045.319 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας
→ μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 94.798 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ (14,13% του τρέχοντος υπολοίπου)
→ το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκ. ευρώ (2.605 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,60% του υπόλοιπου οφειλών)

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 362.468 και το ρυθμισμένο ποσό 4.763.006.614 ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 625.103 για οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. ύψους 2.983.919.997 ευρώ.

Η πορεία των ρυθμίσεων στο Κ.Ε.Α.Ο. αποτυπώνεται στον πίνακα και στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις