Ελαιόλαδο: Οι τιμές των παραγωγών συνεχίζουν να αυξάνονται

Οι Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σκοπός του Δείκτη Τιμών Εκροών είναι η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που απολαμβάνουν οι παραγωγοί στον τομέα γεωργίας – κτηνοτροφίας κατά την πώληση των γεωργικών προϊόντων τους, ενώ σκοπός του Δείκτη Τιμών Εισροών είναι η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που καταβάλλουν για την αγορά των αναλώσιμων μέσων, αγαθών και υπηρεσιών, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Νοέμβριο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 3,8%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 19,5%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 3,8% τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, οφείλεται:

α) στην αύξηση κατά 3,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και

β) στην αύξηση κατά 4,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,4%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 - Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 16,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 5,2% έναντι αύξησης 22,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2022 με τον Νοέμβριο 2021. Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 5,2% τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, οφείλεται:

α) στην μείωση κατά 6,7% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και

β) στην αύξηση κατά 4,0% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 1,0%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 - Νοεμβρίου 2022.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις