# ΤΙΜΕΣ

Η πρώτη απάντηση της Επιτροπής στην κρίση στην αγορά λιπασμάτων στερείται συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων δράσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η πρώτη απάντηση της Επιτροπής στην κρίση στην αγορά λιπασμάτων στερείται συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων δράσεων

Τα λιπάσματα αποτελούν σημαντική εισροή στη φυτική παραγωγή, ιδίως στα δημητριακά, τους ελαιούχους σπόρους και τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες.