Πως κινήθηκαν οι εξαγωγές με τρίτες χώρες

Μάλιστα, από το σύνολο των εισαγωγών, το 63,55% πραγματοποιήθηκε με νόμισμα τιμολογίου το αμερικανικό δολάριο, το 30,95% με νόμισμα τιμολογίου το ευρώ, το 4,63% με μη προσδιοριζόμενο νόμισμα τιμολογίου, το 0,85% με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην του εθνικού νομίσματος των κρατών της Ευρώπης, του ευρώ ή του δολαρίου και τέλος, το 0,02% με νόμισμα τιμολογίου το εθνικό νόμισμα των εκτός ευρώ κρατών-μελών της Ε.Ε.

Αντίστοιχα, η συνολική αξία των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες διαμορφώθηκε σε 13 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, το 46,86% συντελέστηκε με νόμισμα τιμολογίου το δολάριο, το 40,33% με νόμισμα τιμολογίου το ευρώ, το 8,91% με μη προσδιοριζόμενο νόμισμα τιμολογίου, το 3,84% με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην του εθνικού νομίσματος των κρατών της Ευρώπης, του ευρώ ή του δολαρίου και τέλος, το 0,06% με νόμισμα τιμολογίου το εθνικό νόμισμα των εκτός ευρώ κρατών-μελών της Ε.Ε.

Όσον αφορά τις εισαγωγές με ευρώ, το 76,65% συνδεόταν με βιομηχανικά προϊόντα, το 21,99% με πρωτογενή προϊόντα και το 0,71% με προϊόντα πετρελαιοειδών. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις εισαγωγές με δολάριο, το 59,35% ήταν πετρελαιοειδή, το 29,25% βιομηχανικά προϊόντα και το 11,23% πρωτογενή προϊόντα.

Σχετικά με τις εξαγωγές, με ευρώ πραγματοποιήθηκε το 56,56% των συναλλαγών για βιομηχανικά προϊόντα, το 33,32% των συναλλαγών για πρωτογενή προϊόντα και το 7,54% των συναλλαγών για πετρελαιοειδή. Αντίθετα, με δολάριο συντελέστηκε το 67,53% των συναλλαγών για πετρελαιοειδή, το 16,54% των συναλλαγών για βιομηχανικά προϊόντα και το 14,09% των συναλλαγών για πρωτογενή προϊόντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές εξαγωγές (σ.σ. ανεξαρτήτως προορισμού) ανήλθαν σε 30,7 δισ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 9,3% σε σχέση με το 2019. Συγχρόνως, η συνολική αξία των εισαγωγών περιορίστηκαν κατά 12,9% και διαμορφώθηκαν σε 48,6 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις