ΚΕΟΣΟΕ: Σημαντική αύξηση των εξαγωγών οίνου
ΚΕΟΣΟΕ-Σημαντική αύξηση των εξαγωγών οίνου

Η αύξηση είναι της τάξης του 19,92% σε αξία (70.669.750 ευρώ το 2020 - 84.745.745 ευρώ το 2021) και του 7,43% σε ποσότητα (26.081 τόνοι το 2020 - 28.018 τόνοι το 2021).

Τα μεγέθη αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αν αναλογιστούμε ότι από τον Μάρτιο του 2020 οι εξαγωγές επλήγησαν από τις συνέπειες της πανδημίας. Επίσης, παρατηρείται άνοδος 10,51% σε επίπεδο μέσου όρου πενταετίας, ενώ μείωση σε ποσοστό 4,83% παρουσιάζει το 2021 όσον αφορά τις ποσότητες η σύγκριση με τον ΜΟ 5ετίας.

Οι εξαγωγές οίνων προς το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζονται πλέον ως εξαγωγές Τρίτων Χωρών (λόγω Brexit) γι΄αυτό και παρατηρείται ραγδαία άνοδος. Οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχονται σε 6.197.261 ευρώ το 2021 έναντι 2.993.638 ευρώ το 2020 (+107,01%) και σε ποσότητα στα 1.616.371 kg/2021 - 939.520 kg/2020 (+72,04%).

   Ακριβώς για τον ίδιο λόγο μειώνονται οι εξαγωγές προς την ΕΕ (-6,85% και -18,83% στο μέσο όρο 5ετίας).

   Σε αξία οι ελληνικές εξαγωγές οίνων προς χώρες της ΕΕ το 2021 παρουσιάζουν υποχώρηση της τάξης του 3,85% (46.893.405 ευρώ/2021 - 48.563.737 ευρώ/2020), όπως επίσης παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 12,62% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

   Τέλος, για την κατηγορία αυτή (εξαγωγές σε ΕΕ) βελτιωμένη παρουσιάζεται και η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της ΕΕ κατά +3,22% (2,35 ευρώ/kg /2021 -2,28 ευρώ/kg /2020).

   Τα συνολικά και επί μέρους στοιχεία των εξαγωγών ελληνικών οίνων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ www.keosoe.gr

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις