Πτώση 11,2% στις ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2024, με τα τρόφιμα και τα ποτά να αποτελούν εξαίρεση

Στα 4 δισ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2024, καταγράφοντας μείωση 11,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2023. Στις θετικές εξελίξεις συγκαταλέγεται η ταυτόχρονη μείωση των εισαγωγών της χώρας, μικρότερης όμως έντασης, κατά 6,3%. Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών που ανακοίνωσε σήμερα 08.03.2024 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.009,8 εκατ. τον Ιανουάριο του 2024 έναντι €4.513,7 εκατ. τον Ιανουάριο του 2023. Η μείωση διαμορφώθηκε σε -11,2%, δηλαδή σε €503,9 εκατ. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €437,5 εκατ., δηλαδή 6,3% και από €6.990,4 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €6.552,9 εκατ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €66,4 εκατ., δηλαδή 2,7% και διαμορφώθηκε σε €2.543,1 εκατ. έναντι €2.476,7 εκατ. πέρυσι.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν 24* Ιαν 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 4.009,8 4.513,7 -503,9 -11,2%
Εισαγωγές 6.552,9 6.990,4 -437,5 -6,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.543,1 -2.476,7 -66,4 2,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤΕπεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών εμφανίζει σημαντικές διαφορές με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €2.697,0 εκατ. τον Ιανουάριο του 2024 έναντι €2.939,6 εκατ. τον Ιανουάριο του 2023 μειωμένες κατά €242,6 εκατ., δηλαδή 8,3% και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε €4.644,8 εκατ., μειωμένες και αυτές κατά €162,7 εκατ., δηλαδή 3,4%. Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €79,9 εκατ., δηλαδή 4,3% και ανήλθε σε €1.947,8 εκατ.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΙανουάριος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν 24* Ιαν 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 2.697,0 2.939,6 -242,6 -8,3%
Εισαγωγές 4.644,8 4.807,5 -162,7 -3,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.947,8 -1.867,9 -79,9 4,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, παρατηρείται σημαντική αύξηση στον κλάδο των τροφίμων κατά €47,7 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καθώς επίσης αύξηση παρατηρούμαι στον κλάδο των ποτών -καπνών κατά €12,1 εκατ. Μείωση των εξαγωγών παρουσίασαν οι κλάδοι των λιπών – ελαίων (€105,8 εκατ., δηλαδή 48,6%), των πρώτων υλών (€46,8 εκατ., δηλαδή 29,2%), των βιομηχανικών (€108,6 εκατ., δηλαδή 17,7%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€42,2 εκατ., δηλαδή 14,6%), καθώς και αυτός των πετρελαιοειδών (€232,0 εκατ., δηλαδή 14,3%). Οι κλάδοι των χημικών και των μηχ/των – οχημάτων παρουσίασαν ηπιότερη μείωση κατά 9,3% και 1,8% αντίστοιχα.

 

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος 2024/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-24* Ιαν-23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή 1.393,0 1.625,0 -232,0 -14,3%
Τρόφιμα 615,9 568,2 47,7 8,4%
Χημικά 510,6 562,9 -52,3 -9,3%
Βιομηχανικά 506,3 614,9 -108,6 -17,7%
Μηχ/τα-Οχήματα 367,1 373,7 -6,6 -1,8%
Διάφ. Βιομηχανικά 246,3 288,5 -42,2 -14,6%
Πρώτες Ύλες 113,7 160,5 -46,8 -29,2%
Λίπη-Έλαια 112,0 217,8 -105,8 -48,6%
Ποτά-Καπνά 106,5 94,4 12,1 12,8%
Μη ταξινομημένα 118,6 58,7 59,9 102,0%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 2.697,0 2.939,6 -242,6 -8,3%
Σύνολο** 4.009,6 4.513,1 -503,5 -11,2%

 Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2024/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, Μεταβολές 2022/2023

 

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, το 55,7% των ελληνικών προϊόντων απεστάλη σε κράτη-μέλη της ΕΕ (27), ενώ το 44,3% σε Τρίτες Χώρες με τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιανουάριο του 2023 να ανέρχονται σε 56,2% για την ΕΕ (27) και 43,8% για τις Τρίτες Χώρες.

 

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος 2024

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις