Οι ενεργειακές επενδύσεις της Ελλάδας

Οι ενεργειακές επενδύσεις της Ελλάδας σε μικρά και μεγάλα έργα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας αναμένεται να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς κινητήριους αναπτυξιακούς μοχλούς όχι μόνο για τον ενεργειακό τομέα αλλά συνολικά για την ελληνική οικονομία.

Σε θεσμικό επίπεδο, η ενεργειακή αγορά περιμένει με ενδιαφέρον το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ως αναπτυξιακός παράγοντας στην προσέλκυση επενδύσεων με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και παράλληλα τη βάση για την επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή μετάβαση και την ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.

Υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον πρωτογενή ενεργειακό τομέα (πχ. έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, ΑΠΕ και ενεργειακή αποδοτικότητα), αλλά και στη μεταφορά, διανομή και υποδομές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

 Οι εκτιμώμενες ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα για την περίοδο 2018-2027, όπως καταγράφονται , ανέρχονται σε €45,5 δις. Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψη μία σειρά από παραδοχές, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης ότι η χώρα θα ακολουθεί πορεία ανάπτυξης και όχι ύφεσης την επόμενη δεκαετία με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 1,5%. Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι και αβεβαιότητες, που εντάσσονται στην οικονομική σφαίρα (δηλ. ύφεση, τραπεζική κρίση, μείωση ζήτησης, κλπ.), στο αδύναμο ρυθμιστικό πλαίσιο (δηλ. ελλιπές νομικό και νομοθετικό πλαίσιο, γραφειοκρατία, κλπ.), στην απουσία εξειδικευμένων μελετών, αλλά και στην ασφάλεια υποδομών, μεταξύ άλλων, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις προαναφερθείσες ενεργειακές επενδύσεις.

 Οι προοπτικές και οι στόχοι για μελλοντικές επενδύσεις που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση θα πρέπει να συνεκτιμηθούν λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω ορατούς περιορισμούς. Επειδή, όμως, οι επενδύσεις αποτελούν κλειδί τόσο για τη βραχυπρόθεσμη όσο και για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η στόχευση για αξιοποίηση του υψηλού επενδυτικού δυναμικού που προσφέρει ο ενεργειακός τομέας θα πρέπει να παραμείνει σταθερή.

 Έτσι, οι συνολικές μελλοντικές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, που έχει υπολογίσει και καταγράψει το ΙΕΝΕ, θα πρέπει να θεωρηθούν περισσότερο ως ένα εκτιμώμενο «δυναμικό» επενδύσεων παρά ως ένα απόλυτο νούμερο. Όπως υποστηρίζεται διεθνώς, με τον ενεργειακό τομέα να βαίνει σε μετασχηματισμό, η έγκαιρη δρομολόγηση και υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων αποτελεί την κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις