Το ΕΚ στηρίζει την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να αυξηθεί κατά πολύ η χρήση των ΑΠΕ, αλλά και να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας, μέχρι το 2030.

Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ στο 45% έως το 2030, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - στόχος που στηρίζεται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «RepowerEU».

Η νομοθεσία ορίζει επίσης επιμέρους στόχους για τομείς όπως οι μεταφορές, τα κτίρια, η τηλεθέρμανση και η τηλεψύξη. Στον τομέα των μεταφορών, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση κατά 16% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της χρήσης υψηλότερων μεριδίων προηγμένων βιοκαυσίμων και μιας πιο φιλόδοξης ποσόστωσης για ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης, όπως το υδρογόνο. Η βιομηχανία θα πρέπει να ενισχύσει τη χρήση των ΑΠΕ κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες κατ’ έτος και των δικτύων τηλεθέρμανσης κατά 2,3 μονάδες.

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να πραγματοποιήσει δύο διασυνοριακά έργα για την επέκταση της παραγωγής και χρήσης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 100 TWh θα πρέπει να πραγματοποιήσουν και τρίτο έργο στο πλαίσιο αυτό, έως το 2030.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν επίσης τροπολογίες με τις οποίες ζητείται η σταδιακή μείωση του μεριδίου της πρωτογενούς ξυλείας που υπολογίζεται ως ανανεώσιμη ενέργεια.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 418 ψήφους υπέρ, 109 ψήφους κατά και 111 αποχές.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές στήριξαν την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση, της νομοθεσίας που θέτει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στην πρωτογενή όσο και στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές ενίσχυσαν τον στόχο της ΕΕ για τη μείωση της κατανάλωσης τελικής και πρωτογενούς ενέργειας, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν συλλογικά ότι η τελική κατανάλωση ενέργειας θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και κατά 42,5% στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τις προβλέψεις του 2007. Αυτό αντιστοιχεί σε 740 και 960 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου («Mtoe») για κατανάλωση τελικής και πρωτογενούς ενέργειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για την επίτευξη των συνολικών στόχων στο πλαίσιο αυτό.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω μέτρων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διάφορους τομείς, π.χ. στη δημόσια διοίκηση, στα κτίρια, στις επιχειρήσεις και στα κέντρα δεδομένων.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 469 ψήφους υπέρ, 93 ψήφους κατά και 82 αποχές.

Δηλώσεις

«Μόνο η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σημαίνει πραγματική ανεξαρτησία» δήλωσε ο Markus Pieper (ΕΛΚ, Γερμανία), εισηγητής για την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. «Στηρίζουμε σθεναρά τον αυξημένο στόχο του 45% για το 2030. Επιβεβαιώνουμε την ανάγκη για περισσότερη διασυνοριακή συνεργασία για την επέκταση της ανάπτυξης των ΑΠΕ και ζητούμε μια διαφοροποιημένη στρατηγική εισαγωγών υδρογόνου. Αυξήσαμε επίσης τις απαιτήσεις για τη βιωσιμότητα της βιομάζας και των καυσίμων και καταδείξαμε τρόπους με τους οποίους τα βιογενή υλικά μπορούν να συμβάλουν πραγματικά στην ενεργειακή μετάβαση.»

Ο Niels Fuglsang (Σοσιαλιστές, Δανία), εισηγητής για την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, δήλωσε τα εξής: «Βρισκόμαστε σε μια κρίση επειδή ο Πούτιν διακόπτει την παροχή φυσικού αερίου. Μία από τις πιο αποτελεσματικές απαντήσεις μας σε αυτό το θέμα είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοση. Είναι ζωτικής σημασίας ότι το Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης για την ΕΕ και για τα επιμέρους κράτη μέλη.»

Επόμενα βήματα

Οι ευρωβουλευτές και η Τσεχική Προεδρία εκ μέρους του Συμβουλίου θα αρχίσουν τώρα τις διαπραγματεύσεις για τη νέα νομοθεσία, για τα οποία οι υπουργοί της ΕΕ τοποθετήθηκαν τον Ιούνιο.

Σχετικές πληροφορίες

Στις 14 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων «fit for 55», προσαρμόζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία για το κλίμα και την ενέργεια ώστε να επιτευχθεί ο νέος στόχος της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Τμήμα της δέσμης μέτρων είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας («RED II»). Σύμφωνα με την υφιστάμενη οδηγία, η ΕΕ υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 32% της κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ έως το 2030.

Η δέσμη μέτρων «fit for 55» περιλαμβάνει επίσης αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, ευθυγραμμίζοντας τις διατάξεις της με τον νέο στόχο μείωσης κατά 55% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση καθορίζει επί του παρόντος το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να επιτύχει η ΕΕ προκειμένου να φτάσει τον συμφωνημένο στόχο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5% έως το 2030.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις