# ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΗ myEnergyCoach: εξοικονόμηση ενέργειας ψηφιακά και φυσικά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ myEnergyCoach: εξοικονόμηση ενέργειας ψηφιακά και φυσικά

Η συμβουλευτική προσέγγιση η οποία αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής φιλοσοφίας της ΔΕΗ, ειδικά στις τρέχουσες εξαιρετικά δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες που επικρατούν διεθνώς στον τομέα της ενέργειας, αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα της στρατηγικής της που διέπει την επαφή της εταιρείας με τον πελάτη.
«Energy Scouts»: για την εξοικονόμηση ενέργειας
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

«Energy Scouts»: για την εξοικονόμηση ενέργειας

Το «Young Energy Europe 2.0», απευθύνεται σε εργαζόμενους όλων των κλάδων της αγοράς και προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλουν ως «Energy Scouts», στην αναγνώριση και καταγραφή των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων στις επιχειρήσεις.
Υπεγράφη η ΚΥΑ για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο

Ο στόχος για τους φορείς του δημοσίου, όσον αφορά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τίθεται στο 10% τουλάχιστον, σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας χρονικής περιόδου του 2019, για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των μέτρων. Για τα επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί.