Πληρωμή βιοκαλλιεργητών στη Θεσσαλονίκη

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί   4η συμπληρωματική Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών έτους 2014 και Κατάσταση Απορριπτομένων της Δράσης   1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

Η Ανάρτηση των καταστάσεων πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 11 /12/2019  στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας  μας (26ης Οκτωβρίου 64) για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 1 δικαιούχο με συνολικό ποσό πληρωμής 712,08  €  αναλυτικά.

Ο Φάκελος Πληρωμής των Βιοκαλλιεργητών  θα  αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη 11 /12/2019     για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και την πίστωση των ατομικών τους λογαριασμών.

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας κατεβάστε το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο pdf  (ανακοίνωση της υπηρεσίας)  ή 
επικοινωνείτε με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλ. της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης στο αρμόδιο γραφείο στα τηλέφωνα :2313-330-348.

( Για πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο της Δ/νσης πατήστε εδώ ή για τις ανακοινώσεις της Δ/νσης πατήστε εδώ ή για απευθείας μετάβαση στην ανακοίνωση  της Δ/νσης πατήστε εδώ )

Δείτε επίσης