ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.5 εκατ. ευρώ

Από τις 03/04/2020 έως τις 06/04/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.516.110,14 €.Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, ανειλημμένες υποχρεώσεις, δωρεάν διανομή γάλακτος κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.