ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές  ύψους 3.5 εκατ. ευρώ

 Από τις 24/07/2020 έως τις 29/07/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 3.529.246,41 €. Αφορούν πληρωμές υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, μέτρο 9, δωρεάν διανομή γάλακτος, ενιαία ενίσχυση, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.