ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 195 χιλ. ευρώ

Από τις 03/08/2020 έως τις 04/08/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 195.285,31 €. Αφορούν πληρωμές σε ΦΠΑ νησιών Αιγαίου, αναδιάρθρωση αμπελώνων, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

Δείτε επίσης