ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.3 εκατ. ευρώ

Από τις 07/08/2020 έως τις 10/08/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.318.232,48 €. Αφορούν πληρωμές σε αναδιάρθρωση αμπελώνων, ανειλημμένες υποχρεώσεις, μέτρο 09, μέτρο 14, εμπορία μελιού κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

Δείτε επίσης