ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές  ύψους 2.1 εκατ. ευρώ

Από τις 20/08/2020 έως τις 25/08/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.199.518,47 €. Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας μέτρο 09, leadrer, γενετικούς πόρους , ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

Δείτε επίσης