ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές  ύψους 4.9 εκατ. ευρώ

Από τις 26/10/2020 έως τις 30/10/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 4.927.813,96 €. Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, εξισωτική ορεινών, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, μέτρο 09, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.