ΔΕΗ: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4% το 2019

Τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου του 2019 σηματοδοτούν την αντιστροφή της τάσης και αποτυπώνουν την αλλαγή πορείας στην επιχείρηση. Είναι ενδεικτικό ότι το μεγαλύτερο μέρος του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το σύνολο του έτους (€333,6 εκατ.) δημιουργήθηκε στο τέταρτο τρίμηνο (€236,8 εκατ.) ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ρευστότητας της ΔΕΗ. Το αντίστοιχο EBITDA του Δ’ τριμήνου του 2018 ήταν €44,7 εκατ.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση, στο Δ’ τρίμηνο του 2019 καταγράφηκαν κέρδη € 26,9 εκατ. έναντι ζημιών € 131,6 εκατ. πέρυσι.

Στο πλαίσιο της αποτίμησης της εύλογης αξίας των παγίων του Ομίλου κάθε πέντε έτη, τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν κατά € 2,1 δισ., αντανακλώντας την ζημιογόνο θέση της λιγνιτικής παραγωγής, η οποία όμως περιορίζεται λόγω του επιταχυνόμενου πλάνου απολιγνιτοποίησης. Η ζημία αυτή δεν έχει ταμειακή διάσταση. Αντίθετα, η διατήρηση των ζημιογόνων λιγνιτικών μονάδων επιβαρύνει ταμειακά τη ΔΕΗ με €200-300 εκατ. ετησίως. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη υλοποίησης του πλάνου απολιγνιτοποίησης που έχει καταθέσει η ΔΕΗ μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί.

Η ΔΕΗ έλαβε από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πανδημίας του Covid-19 μέτρα για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής της συνέχειας, ενώ παράλληλα ανέπτυξε πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προχώρησε σε δράσεις στήριξης της κοινωνίας, των πελατών, και των εργαζομένων της. Ενίσχυσε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεκτείνοντας συνεχώς την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις από την αδυναμία των πελατών να μεταβούν στα καταστήματα.

 Για το 2020, αναμένεται θετική επίπτωση από την εξοικονόμηση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και Οριακής Τιμής Συστήματος.

Η διαδικασία μετασχηματισμού, που έχει ανακοινωθεί συνεχίζεται κανονικά με στόχο την μετεξέλιξη της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη, υγιή και κερδοφόρα εταιρεία.

Δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά εδώ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις