ΕΥΔΑΠ: Αύξηση εσόδων με μειωμένα κέρδη το α' εξάμηνο

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, χαρακτηρίστηκε από τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του covid-19. Ωστόσο η ΕΥΔΑΠ ανταποκρίθηκε άμεσα στις έκτακτες συνθήκες υλοποιώντας με επιτυχία ειδικά επιχειρησιακά πλάνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2020 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,4% (6,6 εκατ. ευρώ) στα 158,3 εκατ. ευρώ από 151,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 2,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων, που διέκοψαν την δραστηριότητά τους, υπήρξε μείωση στην κατανάλωση πελατών που ανήκουν στην κατηγορία επαγγελματικού τιμολογίου. Αντίθετα υπήρξε αύξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες και κυρίως στην οικιακή κατανάλωση λόγω των αυξημένων αναγκών αντισηψίας αλλά και του αυξημένου χρόνου παραμονής στο σπίτι.

Το λειτουργικό κόστος χωρίς την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαμορφώθηκε στα 123,1 εκατ. ευρώ από 126,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 3,2 εκατ. ευρώ ή -2,6%.  Ωστόσο λόγω της αύξησης της πρόβλεψης για την επισφάλεια των πελατών (απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) η οποία ανήλθε στα 17,2 εκατ. ευρώ από -1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (+19 εκατ. ευρώ), σημειώθηκε αύξηση στο λειτουργικό κόστος κατά 12,7% (+16 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας αλλά και στην επανεξέταση της πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων που είχε σχηματιστεί την 31/12/2019 στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9.

Τα ανωτέρω μεγέθη ενδέχεται να βελτιωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, η πορεία των εισπράξεων είναι σταθερά ανοδική από τον Ιούνιο, γεγονός που δείχνει τις προσπάθειες της Εταιρείας να υπάρξει εξομάλυνση μέχρι το τέλος του έτους. Σημειώνουμε ότι από τις 30 Ιουνίου  μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου, η βελτίωση  των εισπράξεων έχει ξεπεράσει το 50%.  Ειδικότερα, ενώ στις 30 Ιουνίου 2020 η σωρευτική διαφορά των εισπράξεων συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2019 ήταν στα -18,7 εκατ. ευρώ, στις 17 Σεπτεμβρίου η διαφορά ήταν στα -9,1 εκατ. ευρώ. Η μέγιστη σωρευτική διαφορά που σημειώθηκε ήταν -26,1 εκατ. ευρώ, στις 14 Μαΐου 2020.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους επηρέασε τους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση κατά 21,8%  (10,2 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 36,7 εκατ. ευρώ από 46,9  εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 23% από 31%.

Επίσης πτώση παρουσιάστηκε στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 18,6 εκατ. ευρώ  από 27,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 12% από 18% το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. ευρώ από 34,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 30,4%.

Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 14,3 εκατ. ευρώ από 25,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 42,8%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε  στο 9% από 17% κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις