# ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισμός: Σημαντική αύξηση των εσόδων τον Νοέμβριο - Ανήλθαν στα 4,422 δισ. ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Σημαντική αύξηση των εσόδων τον Νοέμβριο - Ανήλθαν στα 4,422 δισ. ευρώ

Σημαντική αύξηση έναντι του στόχου παρουσιάζουν σχεδόν όλα τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη, όπως αυτά προκύπτουν από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.