Κτήμα Λαζαρίδη: Κερδοφόρο το α’ εξάμηνο

Κέρδη εμφάνισε το πρώτο φετινό εξάμηνο για την Κτήμα Λαζαρίδη παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας covid-19, οι οποίες επηρέασαν πτωτικά τη ζήτηση.

Ειδικότερα, η εισηγμένη σημείωσε:

• Κύκλο εργασιών 5,44 εκατ. έναντι 6,38 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

• Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,588 εκατ. έναντι 1,517 εκατ. ευρώ.

• Καθαρά κέρδη 690 χιλ. έναντι 754 χιλ. ευρώ. Να σημειωθεί πως τα περυσινά αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί από έκτακτες ζημίες.

• Ίδια κεφάλαια (30/6/2020) στα 26,74 εκατ. ευρώ και καθαρός δανεισμός 6,72 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά το β’ φετινό εξάμηνο, η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας σημειώνει:

«Οι συνέπειες της πανδημίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές και έχουν επιφέρει τεράστιες πιέσεις στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού. Παρόλ’ αυτά η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα αφού υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας ως προς το δεύτερο κύμα της πανδημίας και πόσο αυτό θα επηρεάσει κυρίως τον κλάδο της εστίασης και κατά συνέπεια τα έσοδα του Ομίλου.

Δείτε επίσης