Δ. Νομικός: τιμές βιομηχανικής τομάτας 2022

Η  Εταιρεία «Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ» ΑΒΕΚ στα πλαίσια ενημέρωσης των αγροτών, σας γνωστοποιεί τις τιμές βιομηχανικής τομάτας 2022

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ 
Η ΑΒΕΚ Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ ανακοινώνει τις νέες τιμές για την καλλιεργητική περίοδο 2022.

ΤΙΜΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2022
Ομάδες : Α.Σ.ΘΕΣ.ΤΟ - Α.Σ.ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ - Α.Σ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - Ο.Π. ΔΗΜΗΤΡΑ - Α.Σ.ΚΙΛΕΛΕΡ

ΓΠΣ ΧΑΛΚΗΣ - Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ
1. Τιμή Α : 100€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix
(Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix )
+8€ /τν (τιμή Α = 108€) για παραδόσεις μέχρι 27/07
+5€ /τν (τιμή Α = 105€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07
+3€ /τν (τιμή Α = 103€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08
+3€ /τν (τιμή Α = 103€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09
+5€ /τν (τιμή Α = 105€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09
+8€ /τν (τιμή Α = 108€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος .

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):
α) Κόκκινοι και ακέραιοι καρποί του φορτίου να είναι >= 80 % της νωπής τομάτας
β) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.
γ) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων
ανωτέρας βίας), με μέγιστη απόκλιση 10%.

2. Τιμή Β : 95€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix
(Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix )
+8€ /τν (τιμή Β = 103€) για παραδόσεις μέχρι 27/07
+5€ /τν (τιμή Β = 100€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07
+3€ /τν (τιμή Β = 98€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08
+3€ /τν (τιμή Β = 98€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09
+5€ /τν (τιμή Β = 100€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09
+8€ /τν (τιμή Β = 103€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος .

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):
α) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.
β) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων
ανωτέρας βίας), με μέγιστη απόκλιση 10%.

3. Τιμή Γ : 90€ ανά τόνο νωπής στην κατηγορία των 5 Brix
(Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix )
+8€ /τν (τιμή Γ = 98€) για παραδόσεις μέχρι 27/07
+5€ /τν (τιμή Γ = 95€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07
+3€ /τν (τιμή Γ = 93€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08
+3€ /τν (τιμή Γ = 93€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09
+5€ /τν (τιμή Γ = 95€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09
+8€ /τν (τιμή Γ = 98€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος .

Για ποσότητες που δεν εντάσσονται στις δύο παραπάνω κατηγορίες.
 

4. Φορτία τομάτας με brix μικρότερο του 4,00 δεν παραλαμβάνονται.
 

5. Ξένες Ύλες: (πέτρες-χώμα-χόρτα, κ.λ.π.) απομειώνουν το βάρος.
Φορτία με ξένες ύλες πάνω από 20 % δεν παραλαμβάνονται.
 

6. Ποιοτικά Ελαττώματα:
 Ελαττωματικοί καρποί 0,00 - 6,00% απομείωση τιμής κατά 0 %
 Ελαττωματικοί καρποί 6,01 - 8,00% απομείωση τιμής κατά 3 %
 Ελαττωματικοί καρποί 8,01 - 10,00% απομείωση τιμής κατά 4 %
 Ελαττωματικοί καρποί 10,01 - 12,00% απομείωση τιμής κατά 5 %
 Ελαττωματικοί καρποί 12,01 - 20,00% απομείωση τιμής κατά 8 %
 Φορτία με ποιοτικά ελαττώματα πάνω από 20% δεν παραλαμβάνονται.

7. Εξόφληση εμπορικής αξίας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.

8. Στις τιμές περιλαμβάνεται το 1€ ανά τόνο για την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης
και συστήματος ευφυούς γεωργίας .

9. Η ΑΒΕΚ Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ παρέχει δωρεάν ασφάλιση κόστους παραγωγής με την ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε στους συμβεβλημένους παραγωγούς με την προϋπόθεση παράδοσης του
90% της σύμβασης .

10. Οι παραπάνω τιμές είναι ελάχιστες εγγυημένες και οι τελικές τιμές θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκομιδής ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Η ΑΒΕΚ Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ ανακοινώνει νέες τιμές για την καλλιεργητική περίοδο 2022.

ΤΙΜΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2022
Ομάδες : Α.Σ.ΘΕΣ.ΤΟ - Α.Σ.ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ - Α.Σ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - Ο.Π. ΔΗΜΗΤΡΑ - Α.Σ.ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΠΣ ΧΑΛΚΗΣ - Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ >25 KM
1. Τιμή Α : 98€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix
(Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix )
+8€ /τν (τιμή Α = 106€) για παραδόσεις μέχρι 27/07
+5€ /τν (τιμή Α = 103€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07
+3€ /τν (τιμή Α = 101€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08
+3€ /τν (τιμή Α = 101€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09
+5€ /τν (τιμή Α = 103€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09
+8€ /τν (τιμή Α = 106€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος .

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):
α) Κόκκινοι και ακέραιοι καρποί του φορτίου να είναι >= 80 % της νωπής τομάτας
β) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.
γ) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων
ανωτέρας βίας), με μέγιστη απόκλιση 10%

2. Τιμή Β : 93€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix
(Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix )
+8€ /τν (τιμή Β = 101€) για παραδόσεις μέχρι 27/07
+5€ /τν (τιμή Β = 98€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07
+3€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08
+3€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09
+5€ /τν (τιμή Β = 98€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09
+8€ /τν (τιμή Β = 101€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):
α) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.Δ . 
β) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων
ανωτέρας βίας) , με μέγιστη απόκλιση 10% .
 

3. Τιμή Γ : 88€ ανά τόνο νωπής στην κατηγορία των 5 Brix
( Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix )
+8€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις μέχρι 27/07
+5€ /τν (τιμή Β = 93€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07
+3€ /τν (τιμή Β = 91€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08
+3€ /τν (τιμή Β = 91€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09
+5€ /τν (τιμή Β = 93€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09
+8€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος
Για ποσότητες που δεν εντάσσονται στις δυο παραπάνω κατηγορίες τιμών.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ <25 KM
1. Τιμή Α : 96€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix

(Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix ),
+8€ /τν (τιμή Α = 104€) για παραδόσεις μέχρι 27/07
+5€ /τν (τιμή Α = 101€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07
+3€ /τν (τιμή Α = 99€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08
+3€ /τν (τιμή Α = 99€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09
+5€ /τν (τιμή Α = 101€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09
+8€ /τν (τιμή Α = 104€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):
α) Κόκκινοι και ακέραιοι καρποί του φορτίου να είναι >= 80 % της νωπής τομάτας
β) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.
γ) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας) , με μέγιστη απόκλιση 10%

2. Τιμή Β : 91€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix
(Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix ),
+8€ /τν (τιμή Β = 99€) για παραδόσεις μέχρι 27/07
+5€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07
+3€ /τν (τιμή Β = 94€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08
+3€ /τν (τιμή Β = 94€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09
+5€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09
+8€ /τν (τιμή Β = 99€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):
α) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.
β) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας) , με μέγιστη απόκλιση 10%
 

4. Τιμή Γ : 86€ ανά τόνο νωπής στην κατηγορία των 5 Brix
( Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix )
+8€ /τν (τιμή Β = 94€) για παραδόσεις μέχρι 27/07
+5€ /τν (τιμή Β = 91€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07
+3€ /τν (τιμή Β = 89€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08
+3€ /τν (τιμή Β = 89€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09
+5€ /τν (τιμή Β = 91€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09
+8€ /τν (τιμή Β = 94€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος
Για ποσότητες που δεν εντάσσονται στις δυο παραπάνω κατηγορίες τιμών.

5. Φορτία τομάτας με brix μικρότερο του 4,00 δεν παραλαμβάνονται.

6. Ξένες Ύλες: (πέτρες-χώμα-χόρτα, κ.λ.π.) απομειώνουν το βάρος. Φορτία με ξένες ύλες πάνω από 20 % δεν παραλαμβάνονται.

7. Ποιοτικά Ελαττώματα:
 Ελαττωματικοί καρποί 0,00 - 6,00% απομείωση τιμής κατά 0 %
 Ελαττωματικοί καρποί 6,01 - 8,00% απομείωση τιμής κατά 3 %
 Ελαττωματικοί καρποί 8,01 - 10,00% απομείωση τιμής κατά 4 %
 Ελαττωματικοί καρποί 10,01 - 12,00% απομείωση τιμής κατά 5 %
 Ελαττωματικοί καρποί 12,01 - 20,00% απομείωση τιμής κατά 8 %
 Φορτία με ποιοτικά ελαττώματα πάνω από 20% δεν παραλαμβάνονται.

8. Εξόφληση εμπορικής αξίας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.

9. Στις τιμές περιλαμβάνεται το 1€ ανά τόνο για την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης και συστήματος ευφυούς γεωργίας .

10. Η ΑΒΕΚ Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ παρέχει δωρεάν ασφάλιση κόστους παραγωγής με την ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε στους συμβεβλημένους παραγωγούς με την προϋπόθεση παράδοσης του
90% της σύμβασης .

11. Οι παραπάνω τιμές είναι ελάχιστες εγγυημένες και οι τελικές τιμές θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκομιδής ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς

 

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις