Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2013, σχεδόν 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν ήδη αποκτήσει την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των ασφαλισμένων στην ΕΕ και αυξάνεται σταθερά: το 2013 οι κάτοχοι αυτής της κάρτας αυξήθηκαν κατά 8 εκατομμύρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (+4 %).

Ο κ. László Andor, Επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε: «Τώρα που πολλοί σχεδιάζουν να φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, είναι ενθαρρυντικό να διαπιστώνει κανείς ότι όλο και περισσότεροι έχουν προμηθευτεί την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν επείγουσα περίθαλψη όταν ταξιδεύουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που αποκτούν την κάρτα ασφάλισης αποδεικνύει ότι εμπιστεύονται αυτό το σύστημα και αναγνωρίζουν την προστασία που παρέχει.» 

Η ΕΚΑΑ, η οποία εκδίδεται δωρεάν, εξασφαλίζει ότι ο πολίτης, κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής του στο εξωτερικό, έχει το δικαίωμα να λάβει την αναγκαία ιατρική περίθαλψη από το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας υποδοχής με τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος που αυτή συνεπάγεται για τους υπηκόους αυτής της χώρας. Η ΕΚΑΑ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης σε άλλη χώρα.

Τα νοσοκομεία που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν την ΕΚΑΑ. Πράγματι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ασθενείς που επιδεικνύουν την ΕΚΑΑ λαμβάνουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιούν τους επιστρέφονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις απόρριψης, οι οποίες προέκυψαν, γενικά, λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης των παρόχων ιατρικής περίθαλψης. Για τον λόγο αυτό, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να ενημερώνουν τους επαγγελματίες του τομέα υγείας και τους πολίτες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της κάρτας.

Σε περίπτωση που η ΕΚΑΑ δεν γίνει δεκτή, οι ασθενείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια αρχή υγείας της χώρας την οποία επισκέπτονται. Οι αριθμοί τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης είναι εύκολα προσβάσιμοι μέσω της εφαρμογής ΕΚΑΑ για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες (βλ. παρακάτω). Σε περίπτωση νέας απόρριψης, οι ασθενείς θα πρέπει να ζητήσουν την υποστήριξη των αρχών υγείας της χώρας καταγωγής τους. Τέλος, αν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, πρέπει να επικοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει τους ισχυρισμούς και να θέσει το ζήτημα στις αρχές της οικείας χώρας. Η Επιτροπή διερευνά τέτοιες περιπτώσεις και, αν κριθεί σκόπιμο, κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά οποιουδήποτε κράτους μέλους δεν εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση της EΚΑΑ.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η κάρτα εκδίδεται δωρεάν από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα της χώρας προέλευσής τους, χωρίς να χρειάζεται η καταβολή τελών σε ενδιάμεσους φορείς που προσφέρουν βοήθεια για την υποβολή της σχετικής αίτησης, όπως έχει αναφερθεί ότι συμβαίνει σε ορισμένες χώρες. Οι πολίτες θα πρέπει να αναφέρουν αυτές τις περιπτώσεις στον εθνικό φορέα ασφάλισης υγείας.

Πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την ΕΚΑΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό για την υποβολή προτάσεων εικονογραφημένου σεναρίου. Η καλύτερη ιδέα θα αναπτυχθεί και θα γυριστεί σε βίντεο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω προβολή της ΕΚΑΑ. Ο διαγωνισμός ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 17 Αυγούστου.

Τηλεφορτώστε την εφαρμογή!

Η εφαρμογή ΕΚΑΑ παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κάρτα, τους αριθμούς τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης, τις καλυπτόμενες ιατρικές αγωγές και το σχετικό κόστος, τον τρόπο επιστροφής των δαπανών, καθώς και τους αρμόδιους επικοινωνίας σε περίπτωση απώλειας της κάρτας. Η εφαρμογή καλύπτει 28 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η εφαρμογή διατίθεται σε 25 γλώσσες, με τη δυνατότητα εναλλαγής γλωσσών. Ωστόσο, η εφαρμογή δεν υποκαθιστά την ΕΚΑΑ.

Γραφήματα & Παράρτημα

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-703_el.htm

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας

Διαγωνισμός εικονογραφημένου σεναρίου για την ΕΚΑΑ 2014

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter

Γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις