# ΚΑΡΤΑ

«Ενεργοποίηση  “κάρτας  αγρότη”  σε  περίοδο  ισχύος  έκτακτων  μέτρων λόγω κορωνοϊού»
ΚΟΜΜΑΤΑ

«Ενεργοποίηση “κάρτας αγρότη” σε περίοδο ισχύος έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού»

Ένα πρόβλημα που προέκυψε πρόσφατα στον αγροτικό κόσμο είναι ότι για να  ενεργοποιηθεί  η  γνωστή  στον  κλάδο  «κάρτα  Αγρότη»,  έτσι  ώστε  να πληρωθούν  τα  αγροτικά  εφόδια.