Χρηματοδοτούνται με 8.8 εκ. ευρώ εγγειοβελτιωτικές υποδομές

Παρουσίαση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα της πρόσκλησης «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»πραγματοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα. Στόχος ήταν να ενημερωθούν οι Δήμοι και οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την υποβολή προτάσεων.

«Πρόκειται για μια στοχευμένη πρόταση που, εφόσον αξιοποιηθεί, δίνει τη λύση για την καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία. Ο κύριος στόχος του μέτρου είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα ,τα οποία υλοποιούνται στη βάση κανονιστικών περιορισμών, για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού, για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας στην εισαγωγική τοποθέτησή του, τονίζοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδαςστη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, ως έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μας μοντέλου.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού, όπως τα ανακυκλωμένα ύδατα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8.870.000€, με ελάχιστο προϋπολογισμό ανά υποβαλλόμενη πράξη 500.000€ και μέγιστο 2.200.000€. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως 7 Ιανουαρίου 2019, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της ΠΔΕ στην οποία έχει εκχωρηθεί η συγκεκριμένη δράση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις