# ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Προδημοσίευση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»
ΧΡΗΣΙΜΑ

Προδημοσίευση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»

Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης πράξεων προς ένταξη στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».