Σχέδια Βελτίωσης: Η γραφειοκρατία σκοτώνει και τους ασφαλιστικά ενήμερους αγρότες

Σε λίγες μέρες λήγουν οι προθεσμίες για υποβολή ενστάσεων των Σχεδίων Βελτίωσης . Σε αυτήν την πρόσκληση 13849/14-12-2017 και για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κρίθηκε ως απαραίτητο προσόν για την ένταξη σχεδίων ή  Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα χωρίς οφειλές.

Το παραπάνω κριτήριο δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα και απέρριψε πολλά εν δύναμη για υλοποίηση σχέδια.

1. Σχέδια Νέων Αγροτών που απορρίφτηκαν λόγω οφειλών στον ΟΓΑ, σε αυτήν την κατηγορία ανήκει περίπου το 60% των απορριπτόμενων σχεδίων περίπου 1000 σχέδια πανελλαδικά.

Για την συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι περισσότεροι Ν. Αγρότες λάβανε ειδοποιητήρια και εγγραφή ΟΓΑ λίγο πριν την λήξη του προγράμματος για οφειλές 2 ετών και περιμένανε να ανοίξουν οι 120 δόσεις για να τα ρυθμίσουνε. Οι Νέοι Αγρότες για πρώτη φορά μπήκανε το 2016 σε πρόγραμμα με δέσμευση 4 ετών έναντι 10 των προηγούμενων ετών και φέτος ολοκληρώνουν τις δεσμεύσεις τους και απεντάσσονται.

Με δεδομένο την ανεργία που υπάρχει και τα δεδομένα ότι από το 2002 εώς σήμερα έχουμε μείωση καλλιεργούμενης γης κατά 40% πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους αγρότες να μείνουν στον αγροτικό χώρο για να παράγουν.

Αυτοί οι αγρότες για να συνεχίσουν την αγροτική τους δραστηριότητα και μειώνοντας το κόστος παραγωγής πρέπει να εφοδιαστούν με γεωργικό εξοπλισμό που μέχρι πρότινος νοικιάζανε και το κόστος παραγωγής ήταν μεγάλο για να έχουν θετικό πρόσημο και κίνητρο να συνεχίσουν.

Προτείνεται η άρση του κριτηρίου ένταξης με ασφαλιστικές οφειλές άνευ χρεών για τους Νέους Αγρότες καθώς κατά την υλοποίηση έχουνε μπει στις 120 δόσεις και θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού που τους είναι απαραίτητη αν μείνουν στο επάγγελμα.

2. Περικοπές για τον ίδιο λόγο παρατηρήθηκαν και σε ασφαλιστικά ενήμερους αγρότες που δεν μπόρεσαν να καταθέσουν εγκαίρως ασφαλιστική ενημερότητα καθώς οι πολλές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα τους έκανε να τις αντικαταστήσουν 2 και 3 φορές. Επ΄ αυτού βγήκε διευκρινιστική του ΥΠΑΑΤ για τις ενστάσεις αυτών των αγροτών και παρόλο που προσκομίζονται τα αποδεικτικά πληρωμής στον φορέα το ΥΠΑΑΤ τους απορρίπτει ζητώντας και ειδική βεβαίωση από τον ΟΓΑ την οποία ο φορέας λόγο συστήματος δεν του παρέχει την διαδικασία έκδοσης τέτοιας βεβαίωσης.

Δείτε επίσης