# ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΕΘΕΑΣ: Να ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίωσης όσοι έχουν ολοκληρώσει το 80% του προηγούμενου σχεδίου ή έχουν υποβάλει τελικό αίτημα πληρωμής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΘΕΑΣ: Να ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίωσης όσοι έχουν ολοκληρώσει το 80% του προηγούμενου σχεδίου ή έχουν υποβάλει τελικό αίτημα πληρωμής

Δε δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στην παρούσα πρόσκληση για επενδύσεις σε ΑΠΕ ή εγκατάσταση φυτειών σε ενταγμένους δικαιούχους της προηγούμενης πρόσκλησης.
Δυο μήνες παράταση της υποβολής φακέλων για τα Σχέδια Βελτίωσης ζητούν οι γεωπόνοι – μελετητές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δυο μήνες παράταση της υποβολής φακέλων για τα Σχέδια Βελτίωσης ζητούν οι γεωπόνοι – μελετητές

Οι λόγοι που καθιστούν τη χορήγηση της ως άνω παράτασης επιβεβλημένη είναι από τη μια πλευρά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς γεωργών για ένταξή τους στη εν λόγω Δράση και από την άλλη ο χρόνος που χρειάζεται για την προετοιμασία ολοκληρωμένων και άρτιων φακέλων από πλευράς μελετητών.
Αύξηση της αποζημίωσης για την αξιολόγηση των αιτημάτων στήριξης και των ενδικοφανών προσφυγών των Σχεδίων Βελτίωσης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αύξηση της αποζημίωσης για την αξιολόγηση των αιτημάτων στήριξης και των ενδικοφανών προσφυγών των Σχεδίων Βελτίωσης

Λαμβάνουν πολύ μικρή αμοιβή, η οποία δεν ανταποκρίνεται ούτε στο σημαντικό φόρτο εργασίας και τον απαιτούμενο χρόνο που πρέπει να διαθέσουν.
ΕΘΕΑΣ: Να τροποποιηθεί η πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης λόγω των καθυστερήσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΘΕΑΣ: Να τροποποιηθεί η πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης λόγω των καθυστερήσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ

Έτσι ώστε να μην αποθαρρύνονται και αποκλείονται οι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν το παραπάνω πρόβλημα, είτε με παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε να καλύπτει την καθυστέρηση του ΔΕΔΔΗΕ