Η Επιτροπή χρηματοδοτεί 171 νέα έργα LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα 171 νέα έργα που θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική δράση με προϋπολογισμό άνω των 396 εκατ. ευρώ. Χάρη στις απαιτήσεις συγχρηματοδότησης αυτού του προγράμματος, θα μοχλεύσουν συνολικές επενδύσεις άνω των 722 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 28,5% σε σύγκριση με πέρσι. Η ΕΕ θα στηρίξει έργα απ’ όλες σχεδόν τις χώρες μέσω των ακόλουθων υποπρογραμμάτων: φύση και βιοποικιλότητα· κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής· μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν· και μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Τα έργα αυτά θα προστεθούν στα πάνω από 6.000 έργα για το περιβάλλον και την κλιματική δράση σε ολόκληρη την ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, τα οποία έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LIFE κατά τα τελευταία 31 χρόνια.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείαςκ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Τα φετινά έργα LIFE είναι πιο φιλόδοξα από ποτέ. Καθώς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της απώλειας βιοποικιλότητας, το πρόγραμμα LIFE αποτελεί απτή απόδειξη της δέσμευσής μας να περάσουμε από τη φιλοδοξία στη δράση και να αλλάξουμε πραγματικά τα δεδομένα για τους πολίτες της ΕΕ μέσω έργων που θα επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση, θα βελτιώσουν την καθημερινή μας ζωή και θα διαφυλάξουν τα φυσικά μας οικοσυστήματα.»

Ο κ. Βόπκε Χούκστρα, Επίτροπος αρμόδιος για τη Δράση για το Κλίμα, πρόσθεσε τα εξής: «Το κλίμα και η φύση είναι αλληλένδετα. Τα εδάφη, οι ωκεανοί και τα δάση μας είναι οι μεγαλύτερες καταβόθρες άνθρακα που έχουμε στη διάθεσή μας και η υγιής φύση μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε χαμηλές θερμοκρασίες σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται. Δεδομένων των ακραίων καιρικών συνθηκών στον πλανήτη, η αύξηση των έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού της είναι ζωτικής σημασίας. Όταν βλέπω τι έχουν ήδη επιτύχει τα έργα LIFE στην ΕΕ και στις συμμετέχουσες χώρες και τον αντίκτυπο που θα έχουν στο μέλλον, είμαι αισιόδοξος ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να επιφέρουμε πραγματικές αλλαγές στην πράξη.»

Τα έργα LIFE συμβάλλουν στην επίτευξη πολλών εκ των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον, στηρίζοντας τη βιοποικιλότητα, την αποκατάσταση της φύσης και την υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις