Ασθένειες στην καλλιέργεια της πατάτας
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την πολύ αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία και τις σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες που σημειώθηκαν στο οροπέδιο της Χρυσοβίτσας, έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες όχι μόνο για την έναρξη των μολύνσεων, αλλά και για άμεση εξάπλωση του περονοσπόρου στις πατατοκαλλιέργειες.

 Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του οροπεδίου δε διαπιστώθηκε ακόμη ύπαρξη νέων μολύνσεων. Ενδεχομένως, οι παραγωγοί έχοντας υπόψη τις καταστρεπτικές συνέπειες που είχε ο περονόσπορος σε παρελθόντα έτη όπου επικράτησαν αντίστοιχες καιρικές συνθήκες είναι πλέον ιδιαίτερα προσεκτικοί και ψεκάζουν επιμελώς τα πατατοχώραφά τους.

Ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο συγκεκριμένο βλαστικό στάδιο όπου έχει ξεκινήσει η αλληλοεπικάλυψη του φυλλώματος των φυτών κατά μήκος των γραμμών φύτευσης. Είναι απολύτως επιβεβλημένη η ανάγκη της συνεχούς προληπτικής προστασίας των φυτών με κατάλληλα μυκητοκτόνα καθ’ όλη τη διάρκεια επικράτησης των ευνοϊκών για τον περονόσπορο κλιματολογικών συνθηκών για την αποφυγή των μολύνσεων, καθότι αν σημειωθούν προσβολές η αντιμετώπιση τους θα είναι σαφώς πιο δύσκολη και θα απαιτηθεί πολύ εντατικότερη εφαρμογή θεραπευτικών ψεκασμών.

Συστήνεται επανάληψή του τελευταίου ψεκασμού μετά από 7-12 ημέρες ανάλογα με τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, με σκευάσματα που εισχωρούν μέσα στο φυτό και δεν ξεπλένονται με την βροχή (μίγματα διεισδυτικών ή διασυστηματικών με επαφής). Αν χρησιμοποιούνται σκευάσματα επαφής (αμιγώς χαλκούχα κ.α.) να ανανεώνονται οπωσδήποτε μετά από σημαντικές βροχοπτώσεις πάνω από 15 mm συσσωρευτικά. Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ή περισσοτέρων μυκητοκτόνων της ίδιας χημικής ομάδας. Συστήνεται να γίνονται πάντοτε εναλλαγές μεταξύ των δραστικών ουσιών ως προς τον τρόπο δράσης (εναλλαγή διαφορετικών ομάδων κατά F.R.A.C.), για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της ανάπτυξης ανθεκτικότητας του παθογόνου στα μυκητοκτόνα.

ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ

Από επιτόπιες παρατηρήσεις διαπιστώθηκε η παρουσία του μύκητα σε ορισμένα πατατοχώραφα, σε χαμηλά σχετικά επίπεδα προσβολών. Η ανάπτυξη της ασθένειας ευνοείται από διαδοχή υγρού και ξηρού καιρού με υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες που την εποχή αυτή επικρατούν σχεδόν καθημερινά στο οροπέδιο της Χρυσοβίτσας. Πολλά από τα μυκητοκτόνα που ελέγχουν τον περονόσπορο καταπολεμούν και την αλτερνάρια, όπως φαίνεται στη λίστα των μυκητοκτόνων που σας έχει αποσταλεί από τις 30/4/2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα συσκευασίας, μην κάνετε υπέρβαση των δόσεων και να ελέγχετε προσεκτικά την συνδυαστικότητα των γεωργικών φαρμάκων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις