Ευδέμιδα Αμπελιού
Ευδέμιδα Αμπελιού

ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Lobesia botrana Denis & Schiffermueller, Lepidoptera: Tortricidae)

• Το παρόν δελτίο αποτελεί ενημέρωση για την πορεία της πτήσης της Ευδεμίδας σε συνέχεια του δελτίου No 39/31 Ιουλίου 2020.

• Ο πληθυσμός του εντόμου, μετά την έναρξη της 3ης πτήσης στις 28 - 30 Ιουλίου όπως περιγράφθηκε στο προηγούμενο δελτίο (No 39/31 Ιουλίου 2020), εμφανίζει μία δεύτερη κορυφή στις 11-14 Αυγούστου.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

• Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Χαλκιδικής, της Ημαθίας και της Πιερίας, υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστημα 17–20 Αυγούστου θα υπάρχουν συνεχόμενες ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 20-24 Αυγούστου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών.

• Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

o 17-19 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών

o 20-22 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.

• Η αντιμετώπιση της γενεάς αυτής είναι πολύ σημαντική.

• Οι προνύμφες της 3ης γενεάς δεν προχωρούν πολύ στο μεσοκάρπιο, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε χυμό των ραγών, με αποτέλεσμα να μετακινούνται συχνά από ράγα σε ράγα, καταστρέφοντας τελικά μεγαλύτερο αριθμό ραγών και προκαλώντας μεγαλύτερη βλάβη από τις προηγούμενες γενεές (εικόνα 1).

• Εκτός από την άμεση βλάβη λόγω καταστροφής των ραγών και ρύπανσής τους με τα αποχωρήματα και τους ιστούς της προνύμφης, συνήθως προκαλείται σήψη των βοτρύων από μύκητες ή άλλους μικροοργανισμούς (εικόνα 1) που εγκαθίστανται στις τραυματισμένες ράγες και στη συνέχεια απλώνονται και σε υγιείς ράγες (Botrytis cinerea, Botryosphaeria dothidea, καθώς και των παθογόνων που προκαλούν την όξινη σήψη).

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

• Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.

• Η πίεση του ψεκαστήρα να είναι μέτρια (να μην σχηματίζεται νέφος). Ο ψεκασμός να κατευθύνεται μόνο στα σταφύλια και το ψεκαστικό υγρό να τα καλύπτει καλά.

• Για επέμβαση κοντά στη συγκομιδή να προτιμηθούν σκευάσματα Bacillus thuringiensis. Σε ποικιλίες με πυκνό βότρυ να προτιμηθεί η σκόνη επίπασης.

• Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν καταμετρηθούν τουλάχιστον 72 αυγά ή προνύμφες (εικόνα 2) στα οινοποιήσιμα σταφύλια ή τουλάχιστον 27 αυγά ή προνύμφες στα επιτραπέζια σταφύλια σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας (παράρτημα).

• Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αμπελώνα. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε αμπελώνα.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Σχέδιο δειγματοληψίας (πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε)

• Μπαίνουμε στο αμπελοτεμάχιο από μία γωνία, όποια θέλουμε παράλληλα προς το μήκος των γραμμών. Προχωρούμε ανάμεσα στις γραμμές (σχήμα 1). Επιλέγουμε τυχαία μία θέση δειγματοληψίας-παρατήρησης κάθε 3-4 γραμμές και 6-7 πρέμνα. Στη θέση αυτή επιλέγουμε τυχαία ένα μισό πρέμνο.

• Στο σημείο αυτό εξετάζουμε τυχαία τρεις αντιπροσωπευτικούς βότρεις.

• Συνολικά εξετάζονται 18 μισά πρέμνα και καταμετράται το σύνολο των αυγών ή προνυμφών.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενο δελτίο (No 30/12 Ιουνίου 2020).

• Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

• Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

• Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις