Πυρηνοτρήτης στην ελιά
Πυρηνοτρήτης στην ελιά

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Ζημιά / Συμπτώματα:

Προσβάλλει τα άνθη, τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς. Η πρώτη γενεά αναπτύσσεται στα άνθη (ανθόβια γενεά), η δεύτερη αναπτύσσεται στον καρπό (καρπόβια) και η τρίτη στο φύλλωμα (φυλλόβια γενεά). Βρίσκεται σε εξέλιξη η ̟πτήση που θα δώσει την καρπ̟όβιας γενιάς. Την τελευταίαεβδομάδαπαρατηρήθηκαν πολλές συλλήψεις του εντόμου στις παγίδες παρακολούθησής του.

Συστάσεις:

Η κρισιμότερη περίοδος για την προστασία της παραγωγής από τον πυρηνοτρήτη θεωρείται η περίοδος της καρπόβιας γενεάς, η οποία επιφέρει ουσιαστικές ζημιές στην ήδη διαμορφωθείσα παραγωγή. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιώνες με μέτρια καρποφορία.

Συνιστάται εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων το διάστημα 31Μαΐουέως 03 Ιουνίουεναντίον των νεαρών προνυμφών του εντόμου. Επανάληψη σε 14 ή 28 ημέρες (εξαρτάται από το σκεύασμα),εφόσον απαιτείται. Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να τηρείται το όριο του μέγιστου αριθμού εφαρμογών με το ίδιο σκεύασμα και οι επαναληπτικές εφαρμογές (εφόσον απαιτούνται κρινόμενες από την επιμονή υψηλών πληθυσμών του εχθρού μετά τον 1ο ψεκασμό), να γίνονται με εναλλαγή με σκευάσματα από διαφορετική ομάδα δράσης.

Φυτοπροστατευτικά

Επιλογή από ταεγκεκριμένα σκευάσματα, έκδοσης 01/04/2021, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου για την επιλογήτουφυτοπροστατευτικού καιτηςδοσολογίας εφαρμογής. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας Εφαρμόζετε, αποκλειστικά, εγκεκριμένα σκευάσματα. Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να τηρείται το όριο του μέγιστου αριθμού εφαρμογών με το ίδιο σκεύασμα και οι επαναληπτικές εφαρμογές, να γίνονται με εναλλαγή με σκευάσματα από διαφορετική ομάδα δράσης. Τηρείτε αυστηρά την αναγραφόμενη ελάχιστη απόσταση από τη συγκομιδή

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις