Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στην Βαμβακοκαλλιέργεια
Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στην Βαμβακοκαλλιέργεια

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς με το  2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια

1. Στόχοι

 

1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καταρτίστηκε από τη Δ.Α.Ο.Α της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Αφορά το διάστημα μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού

1.3 Ο βαμβακοπαραγωγός απαιτείται να προβαίνει στις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή ώστε

  • να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμάζοντων εντόμων

 

 

2. Διαπιστώσεις

 

2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο συγκομιδής.

 

 

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

 

3.1 Μετά τη συγκομιδή είναι απαραίτητο οι βαμβακοπαραγωγοί να προβούν στις κατάλληλες φροντίδες των βαμβακοφυτειών ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των επιτυχώς διαχειμάζοντων εντόμων:

  • στελεχοκοπή, ψιλοτεμαχισμό και θρυμματισμό των καρυδιών με στελεχοκόπτη / καταστροφέα και στη συνέχεια

  • άρωση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20 –25cm

σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού.

Επιπλέον, μετά τη συγκομιδή συστήνεται οι βαμβακοπαραγωγοί να προβούν

  • σε σπορά ψυχανθούς/βίκου ως ενδιάμεσης χειμερινής καλλιέργειας και χλωρή λίπανση του χωραφιού την επόμενη καλλιεργητική περίοδο

Η στελεχοκοπή, ψιλοθρυματισμός των υπολειμμάτων βαμβακοφύτων και ενσωμάτωση αυτών με όργωμα επιτυγχάνει την καταστροφή μεγάλου πληθυσμού των προς διαχείμανση μορφών Πράσινου και Ρόδινου σκουληκιού, αφού η διαχείμανση του Πράσινου σκουληκιού γίνεται στο στάδιο της νύμφης εντός του εδάφους και του ρόδινου σκουληκιού γίνεται με τη μορφή της “εν διάπαυση προνύμφης “ μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη όπως και στις ρωγμές του εδάφους.

Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητή, δισκοσβάρνα κ.α. αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου του πληθυσμού των εντόμων, του πράσινου σκουληκιού, που θα διαχειμάσει.

Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας ισοσκελίζεται από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον προστατεύεται τόσο το περιβάλλον όσο και η υγεία του καλλιεργητή και των περιοίκων.

Η σπορά ψυχανθούς/βίκου ως ενδιάμεσης χειμερινής καλλιέργειας συγκρατεί και αξιοποιεί στη ριζόσφαιρα της, τα μη χρησιμοποιηθέντα λιπάσματα, κυρίως άζωτο από την προηγούμενη καλλιέργεια. Η ανοιξιάτικη ενσωμάτωση της χλωρομάζας σε ελαφρά πρώιμα εδάφη ή κατά προτίμηση κοπή της χλωρομάζας για χρήση ως ζωοτροφή και ενσωμάτωση μόνο του αζωτοεμπλουτισμένου ριζικού συστήματος συμβάλει στη δομική και βιολογική γονιμότητα του εδάφους, στην πρωιμότητα της καλλιέργειας και στην αύξηση της παραγωγής και της ποιότητάς της.

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις