Περονόσπορος στην πατάτα
Περονόσπορος στην πατάτα

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Phytophthora infestans)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στο οροπέδιο Λασιθίου η καλλιέργεια της πατάτας βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο λίγο πριν το κλείσιμο έως και την άνθιση.

- Το διάστημα 11 – 13 Ιουνίου επικράτησαν ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από περονόσπορο (βροχή ύψους 9,9 mm και 35 συνεχόμενες ώρες με μέση σχετική υγρασία 90,8% και μέση θερμοκρασία 16,2 οC).

- Οι παραπάνω συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση συμπτωμάτων του μύκητα, που θα γίνονται αντιληπτά από 16 – 17 Ιουνίου, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο βλαστικό στάδιο.

- Ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι καλλιέργειες που βρίσκονται κοντά στο στάδιο του κλεισίματος και μετά.

Οδηγίες : 1. Ελέγχετε τις καλλιέργειες για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων. 2. Σε καλλιέργειες που εμφανίζονται συμπτώματα να γίνεται άμεσα επέμβαση με διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσματα ή μίγματα αυτών με σκευάσματα επαφής. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις