Προστασία σε μηλιά - αχλαδιά - κυδωνιά (ορεινές περιοχές)
Προστασία σε μηλιά - αχλαδιά - κυδωνιά (ορεινές περιοχές)

ΜΗΛIA-ΑΧΛΑΔΙΑΚΥΔΩΝΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις:

Ξεκίνησε η δεύτερη πτήση του εντόμου και στις ορεινές περιοχές. Οδηγίες: Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Άμεσα με παρεμποδιστές

2. Μέχρι 22 Ιουλίου με βιολογικά σκευάσματα

3. Από 23 ως 26 Ιουλίου με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα.

Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Άμεσα με παρεμποδιστές

2. Μέχρι 22 Ιουλίου με βιολογικά σκευάσματα

3. Από 23 ως 26 Ιουλίου με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα. Στα μηλοειδή των πεδινών περιοχών να γίνει επαναληπτική επέμβαση άμεσα. .

2.ΝΑΡΚΗ – ΣΕΣΙΑ

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

3. ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες: Ελέγχετε τους οπωρώνες και όπου διαπιστώνετε προσβολές χωρίς τη σημαντική παρουσία των ωφελίμων να γίνεται επέμβαση.

4. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Οδηγίες: Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5 φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα / φύλλο τότε απαιτείται επέμβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνετε τις δοσολογίες και τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

5. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: Στις ποικιλίες αχλαδιών και μήλων που ο καρπός είναι επιδεκτικός προσβολής από το έντομο, να ξεκινήσει άμεσα η προστασία και να συνεχιστεί ως την συγκομιδή.

6. ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ

Οφείλεται σε ανεπαρκή εφοδιασμό των καρπών με ασβέστιο. Η «ασθένεια» είναι σοβαρότερη σε καρπούς νεαρών δένδρων με μικρή καρποφορία και σε μεγάλου μεγέθους καρπούς. Οδηγίες : Όπου υπάρχει δεδομένο εμφάνισης της «ασθένειας» από την προηγούμενη χρονιά, να γίνει ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα ασβεστίου με προσθήκη διαβρεκτικού. Να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων και ο ψεκασμός να είναι επαναλαμβανόμενος ανά 15-20 ημέρες.

Προσοχή στις οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων για την αποφυγή δημιουργίας εγκαυμάτων στους καρπούς. Να αποφεύγονται συνθήκες που αυξάνουν την ευπάθεια των καρπών, όπως, ακανόνιστα ποτίσματα, απότομη έκπτυξη ζωηρής βλάστησης, πλούσια αζωτούχος και καλιούχος λίπανση και συγκομιδή καρπών σε πολύ πρόωρο στάδιο ωρίμανσης.

7. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

Οδηγίες: Στις καρυδιές των όψιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής: 1. Μέχρι 22 Ιουλίου με βιολογικά σκευάσματα 2 Από 23 ως 26 Ιουλίου με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα. Στις καρυδιές των πεδινών περιοχών να γίνει επαναληπτική επέμβαση άμεσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις