# ΜΗΛΙΑ

Καρπόκαψα μηλιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα μηλιάς

-Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Καστοριάς, της Ράχης Ημαθίας και της Ράχης Πιερίας.