# ΜΗΛΙΑ

Καρπόκαψα της Μηλιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα της Μηλιάς

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
Καρπόκαψα μηλιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα μηλιάς

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της ορεινής Πιερίας, της Ράχης Ημαθίας και της ΔΑΟΚ Καστοριάς.