Έξυπνα εδάφη: 6 λόγοι για να φροντίζετε τα εδάφη σας

Το έδαφος είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα. Εκτός από μέταλλα, νερό και αέρα, αποτελείται από οργανική ύλη που μετατρέπεται σε θρεπτικά συστατικά για τα φυτά από τη δράση των εκατομμυρίων οργανισμών που ζουν σε αυτό.

Αυτή η δράση είναι ζωτικής σημασίας επειδή έχει άμεσο αντίκτυπο σε διαδικασίες που σχετίζονται με την υγεία του εδάφους, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Με λίγα λόγια, το έδαφος είναι το θεμέλιο από το οποίο χτίζουμε την κοινωνία μας.

Το έδαφος είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας, αλλά, μέχρι τώρα, η μικροχλωρίδα του ήταν μια από τις πιο παραμελημένες πτυχές της γεωργίας, ειδικά όσον αφορά τη λίπανση.

Ας δούμε τους έξι κύριους λόγους για τους οποίους πρέπει να φροντίζεται τα εδάφη σας:

1. Φροντίδα της Βιοποικιλότητας

Τα εδάφη είναι μία από τις σημαντικότερες δεξαμενές βιοποικιλότητας στον κόσμο: φιλοξενούν περισσότερο από το 25% της βιολογικής ποικιλότητας του πλανήτη και περισσότερο από το 40% των ζωντανών οργανισμών στα χερσαία οικοσυστήματα που συνδέονται με το έδαφος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Από τον μικροβιότοπο του εδάφους μέχρι τα φυσικά και αστικά τοπία και τις περιοχές γεωργικής παραγωγής, αυτή η δραστηριότητα επηρεάζει άμεσα τα οικοσυστήματα.

Η μέριμνα για τη βιοποικιλότητα του εδάφους είναι μια δουλειά που εκτελούμε από την αρχή για παγκόσμιο και θετικό αντίκτυπο στο οικοσύστημα.

2. Βιώσιμα αυξημένη κερδοποίηση

Ένας από τους μετασχηματισμούς των μικροοργανισμών είναι αυτός των οργανικών και ανόργανων ενώσεων, σε μια διαδικασία που απελευθερώνει θρεπτικά συστατικά στα φυτά και τους επιτρέπει να τρέφονται μόνα τους.

Ένα φυτό που τρέφεται καλά είναι πιο ανθεκτικό σε επιθέσεις από παράσιτα και παθογόνους οργανισμούς και μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε πόρους για πρόληψη.

Υπολογίζεται ότι το υγιές έδαφος μπορεί να αυξήσει την παραγωγή κατά 10%, χάρη στην καλύτερη διατροφή των καλλιεργειών με ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο.

Η διατήρηση μιας ισορροπημένης μικροχλωρίδας πλούσιας σε ωφέλιμους μικροοργανισμούς μεταφράζεται σε πιο γόνιμα και υγιή εδάφη που είναι βιώσιμα από άποψη χρόνου, ποιότητας και κερδοφορίας.

3. Καλύτερη διατροφή

Οι μικροοργανισμοί εκτελούν διαφορετικούς μετασχηματισμούς οργανικών και ανόργανων ενώσεων που είναι βασικές για τη διατροφή των φυτών και τη διήθηση, την αποδόμηση και την ακινητοποίηση των ρύπων στο νερό και το έδαφος.

Η καλή διατροφή των καλλιεργειών έχει ως αποτέλεσμα υγιή και ανθεκτικά φυτά, ικανά να διαθέσουν την ενέργειά τους για την παραγωγή βέλτιστων καρπών, όχι μόνο σε εμπορική ποιότητα αλλά και σε θρεπτική ποιότητα.

Το ζωντανό έδαφος υποστηρίζει την ανθρώπινη υγεία παράγοντας τροφές υψηλότερης ποιότητας για τη διατήρηση των ορμονικών και ανοσολογικών μας επιπέδων.

4. Αυξημένη ικανότητας συγκράτησης νερού

Τα ισορροπημένα εδάφη με οργανική ουσία αυξάνουν την κατακράτηση νερού και μειώνουν το υδατικό στρες των καλλιεργειών, καθώς έχουν βέλτιστες χημικές και φυσικές ιδιότητες.

Το φυτό εξάγει νερό από το έδαφος μέσω της ρίζας. Το υγιές έδαφος είναι απαραίτητο για ένα ισχυρό ριζικό σύστημα για την εξαγωγή περισσότερου νερού από το έδαφος.

Το νερό είναι περιορισμένος πόρος και η χρήση του είναι απαραίτητη στη γεωργία. Το νερό πρέπει να βελτιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο για να διασφαλιστεί η απόδοση των καλλιεργειών και η επισιτιστική ασφάλεια.

5. Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

Το ζωντανό έδαφος απορροφά περισσότερο CO2 από τον αέρα και συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η κλιματική αλλαγή δεν συμβαίνει μόνο στην ατμόσφαιρα, αλλά και στο έδαφος. Όλος ο άνθρακας που απορροφά το φυτό από την ατμόσφαιρα και δεν χρησιμοποιεί για την ανάπτυξή του διανέμεται μέσω των ριζών και αποθηκεύεται στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον FAO, τα πρώτα 30 εκατοστά του εδάφους του πλανήτη περιέχουν διπλάσιο άνθρακα από ολόκληρη την ατμόσφαιρα. Αυτό θα έκανε το έδαφος τη δεύτερη μεγαλύτερη φυσική καταβόθρα άνθρακα μετά τους ωκεανούς.

6. Υγεία φυτών

Μια καλύτερη μικροβιολογική ισορροπία στο έδαφος μεταφράζεται σε μικρότερη συχνότητα εμφάνισης παθογόνων παραγόντων.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ασθένειες των φυτών προέρχονται από το έδαφος και σχετίζονται στενά με την παρουσία μυκήτων, βακτηρίων και νηματωδών.

Η ενεργός μικροβιακή ζωή συμβάλλει στην παρουσία ωφέλιμων μικροοργανισμών, η δραστηριότητα των οποίων μπορεί να ενισχύσει τις αμυντικές μεθόδους του φυτού. Επιπλέον, η ανάπτυξη τέτοιων ευεργετικών μικροοργανισμών προωθεί αυτό που ονομάζεται «κατασταλτικό έδαφος». Είναι ένας βιότοπος όπου οι παθογόνοι μικροοργανισμοί θα εκτοπιστούν από κατάλληλους μικροοργανισμούς, χάρη στον ανταγωνισμό για χώρο και θρεπτικά συστατικά.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις