Καρπόκαψα Μηλιάς- Καρυδιάς

Καρπόκαψα Μηλιάς Καρυδιάς (Cydia pomonella)

Διαπιστώσεις

Από την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες σε καλλιέργειες μηλιάς στους νομούς Δράμας, Σερρών και Ξάνθης διαπιστώνεται αύξηση των συλλήψεων της 2ης γενιάς της καρπόκαψας, ενώ στις φερομονικές παγίδες σε καλλιέργειες καρυδιάς στο νομό Σερρών, οι συλλήψεις του εντόμου κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτή την εποχή τα ενήλικα ωοτοκούν κατευθείαν επάνω στους καρπούς και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή των ζημιών ιδιαίτερα σε περιοχές που εμφάνισαν σοβαρές προσβολές κατά τα προηγούμενα έτη. Η γενιά διαρκεί περίπου 25 ημέρες και η νεαρή προνύμφη αφού πρώτα περιπλανηθεί 2-3 ημέρες επί του καρπού στη συνέχεια εισχωρεί από σημείο επαφής του με άλλο καρπό, βλαστό ή φύλλο. Η περίοδος αυτή είναι η πιο αποτελεσματική για την καταπολέμησή της. Η πορεία των συλλήψεων της καρπόκαψας είναι ενδεικτική για την πορεία εξέλιξης του εντόμου για μία ευρεία περιοχή. Επειδή όμως, υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης μεταξύ των κτημάτων μίας περιοχής, καλό είναι οι παραγωγοί να παρακολουθούν την εμφάνιση της καρπόκαψας στα κτήματά τους είτε με παγίδες είτε με τακτική επιθεώρηση των καρπών για τη διαπίστωση προσβολών, με σκοπό τη καλύτερη εκτίμηση της αναγκαιότητας του ψεκασμού.

Συστάσεις

Συνιστάται να γίνει ένας ψεκασμός στις 22-24 Ιουλίου με σκευάσματα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες. Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών Η επανάληψη του ψεκασμού θα πρέπει να γίνει μετά από 10 - 12 ημέρες ανάλογα με την εξέλιξη των προσβολών, τη διάρκεια δράσης του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Γενική παρατήρηση

Οι παραγωγοί θα πρέπει να τηρούν τα αναγραφόμενα στις ετικέτες έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ιδιαίτερα τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό επεμβάσεων με το ίδιο εντομοκτόνο. Οι επόμενοι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Συνδυασμός καλλιεργητικών μέτρων και χημικής καταπολέμησης, όπου απαιτείται, δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας, ιδιαίτερα στα ψηλά τμήματα των δένδρων. Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ.

Να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλεύονται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul

- Σας ενημερώνουμε ότι η δραστική ουσία phosmet δεν είναι πλέον εγκεκριμένη για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν (φ.π.) σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Όλες οι άδειες διάθεσης στην αγορά φ.π. που περιείχαν την δραστική ουσία phosmet έχουν ανακληθεί, ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε την 01 Νοεμβρίου 2022. Σε συνέχεια της μη ανανέωσης της έγκρισης της δραστικής ουσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων του phosmet αναθεωρήθηκαν με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1029 ο οποίος εφαρμόζεται από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και θα ισχύει για όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραγωγής τους.

-Επίσης λόγω των νέων πολύ χαμηλών τιμών αναφοράς (ARfD/ADI) της δ.ο. phosmet καθώς και της έλλειψης τοξικολογικών δεδομένων του μεταβολίτη phosmet-oxon, μη συμμορφώσεις αγροτικών προϊόντων με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων, μεταξύ άλλων ενεργειών (κυρώσεις, απόσυρση προϊόντων από την αγορά), δύναται να οδηγήσουν και σε ανακοινώσεις στο σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών αλλά και αξιολόγησης των προϊόντων ως προς την ασφάλειά τους με βάση την χώρα προέλευσης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις