Ελιά: Βασικές οδηγίες για την προστασία της καλλιέργειας

ΕΛΙΑ

Βλαστικό στάδιο

Η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης στις πρώιμες περιοχές ενώ στις πιο όψιμες βρίσκεται στη λήξη της ανθοφορίας και αρχές έναρξης της καρπόδεσης.

Πυρηνοτρήτης (Prays oleae)

Η πτήση της καρπόβιας γενεάς του εντόμου, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το δίκτυο φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας μας, έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με τα δεδομένα από τις συλλήψεις του εντόμου και το βλαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα δένδρα, προκύπτει ανάγκη διενέργειας ψεκασμού με προτεινόμενο χρόνο εφαρμογής τις επόμενες 1-3 ημέρες στις πρώιμες περιοχές και 6 ημέρες στις όψιμες περιοχές, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν ανά περιοχή. Οι καλλιεργητές πρέπει να παρακολουθούν τα δελτία πρόγνωσης του καιρού (ασταθείς καιρικές συνθήκες) αλλά και να εφαρμόζουν τις οδηγίες που παρέχονται στα πλαίσια της συνταγογράφησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνεργασία τους τοπικούς γεωπόνους. Στις ελιές που προορίζονται για επιτραπέζια κατανάλωση (π.χ. Χαλκιδικής, θρούμπα Θάσου, Μαρωνείας κ.α.) προτείνεται η επανάληψη του ψεκασμού σε 10 - 12 ημέρες ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν ανά περιοχή.

Παρλατόρια (Parlatoria oleae) - Κοκκοειδή

Για την παρλατόρια συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου μόνο σε ελαιώνες όπου το πρόβλημα ήταν έντονο κατά το προηγούμενο έτος σε συνδυασμό με τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη. Εάν πραγματοποιήθηκε ήδη ψεκασμός κατά της παρλατόριας, προανθικά, τότε στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν απαιτείται επαναληπτικός. Εκτός από την παρλατόρια σε ελαιώνες ταυτόχρονα με την πυρηνοτρήτη συνιστάται ψεκασμός και για άλλα κοκκοειδή όπου υπάρχει ιστορικό προσβολών.

Ακάρεα

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς και όπου υφίσταται σημαντικό πρόβλημα και δεν πραγματοποιήθηκε καταπολέμηση προγενέστερα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα ένας ψεκασμός για την αντιμετώπιση των ακάρεων.

Ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες η αντιμετώπιση τους από το στάδιο της καρπόδεσης και μετά (αύξηση μεγέθους καρπού) είναι πολύ σημαντική. Η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, τη συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή όπως αναγράφεται στις ετικέτες.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλεύονται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις