Πυρηνοτρήτης Ελιάς: Σημαντική αύξηση πληθυσμού στις πεδινές περιοχές

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγεωνομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, παρατηρείται σημαντική αύξηση του πληθυσμού του Πυρηνοτρήτη στις πεδινές περιοχές Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Ο πληθυσμός του εντόμου, μετά την έναρξη της πτήση της καρπόβιας γενιάς στις 16-19 Μαΐου, όπως περιγράφθηκε στο προηγούμενο δελτίο, εμφανίζει τις τελευταίες ημέρες μία σημαντική αύξηση στις πεδινές περιοχές τις Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς των αντίστοιχων περιοχών, οι περισσότερες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 11-14 Ιουνίου στις πεδινές περιοχές τις Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης: 11-14 Ιουνίου. Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.

Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟ → Καλλιέργεια (ΕΛΙΑ) → Εχθρός (Prays oleae, ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ): https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις