ΑΚΚΕΛ στον Β. Οικονόμου: Είναι παράνομο η ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα
ΑΚΚΕΛ στον Β. Οικονόμου: Είναι παράνομο η ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα

Κύριε Οικονόμου, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, μετά της ΔΗΜΑΡ, τώρα της ΝΔ με τα πολλά ακίνητα και τους πολλούς παράδες, με χρέος με ουρά, εσείς που αποκαλέσατε τζαμπατζήδες τους πολίτες - που από τις εγκληματικές πολιτικές όλων των κομμάτων (στις οποίες εσείς υπήρξατε υπηρέτης πολλών αφεντάδων) και από τα Μνημόνια που δόξα τον Θεό ψηφίσατε σωρηδόν - αδυνατούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Ήρθε η ώρα να μάθετε επιτέλους την αλήθεια για το αν είναι νόμιμες οι αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και σας παρακαλώ μπείτε στον κόπο να το διαβάσετε, δεν είναι δα και μνημόνιο. Το «ο τζάμπας πέθανε» και οι τζάμπα ψευτομαγκιές λοιπόν στα άριστα παιδάκια του Χάρβαρντ που ζουν κλεισμένα σε αποστειρωμένες γυάλες, όχι σε εμάς.... Αλήθεια κύριε Οικονόμου πόσα χρωστάει η ΝΔ στην ΔΕΗ ή το ΠΑΣΟΚ που και εκεί υπήρξατε βουλευτής ή η ΔΗΜΑΡ;

 

Το ρεύμα ως αγαθό ανήκει στο εμπράγματο δίκαιο και κάθε κατάσχεση αυτού χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση συνιστά κλοπή και αυτοδικία, όπως θα σάς αποδείξω παρακάτω με την κείμενη νομοθεσία και όχι τις εικασίες περί νομοθεσίας αφαίρεσης μετρητή που ψευδώς επικαλείστε στις  απειλητικς  επιστολές σας.

 

Λόγω του ότι η μονομερής Διακοπή ρεύματος από την ΔΕΗ συνιστά Κλοπή (ΠΚ 372) 1 Σύμφωνα με τον νόμο (ΠΚ 372, ΑΚ 947) (και σχετική οδηγία της ΕΕ) το ρεύμα είναι ΠΡΑΓΜΑ, που βρίσκεται στα χέρια και κατοχή του καταναλωτή. Συνεπώς η «βίαιη» και χωρίς την συναίνεσή του αφαίρεσή (διακοπή) του από την ΔΕΗ (παραγωγού/προμηθευτή/διανομέα) για οφειλές του δανειολήπτη προς αυτήν, συνιστά την Διάπραξης εκ μέρους της ΔΕΗ, ΚΛΟΠΗΣ...! (ΠΚ 372).

Συνεπώς, η ΔΕΗ (παραγωγός/προμηθευτής/διανομέας) μπορεί μόνο να διεκδικήσει στα αστικά δικαστήρια την χρηματική οφειλή (ενοχή) ή την απόδοση του «πράγματος» (ρεύμα) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ και ΚΠολΔ, αλλά πάντα μόνο με εκτελεστή δικαστική απόφαση και ΟΧΙ δια μονομερούς και «βίαιης» διακοπής του ρεύματος (κλοπής του).

Οι τυχόν διαφορετικοί με τα παραπάνω, όροι στην σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ (παραγωγού/προμηθευτή/διανομέα) και του καταναλωτή, είναι ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ και παράνομοι και δεδομένου της ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑΚΗΣ φύσης και θέσης της ΔΕΗ (βλ. παρακάτω).

(*) αρ.947 παρ.2 ΑΚ 372 και αρ.372 παρ.2 ΠΚ ενέργεια = πράγμα.

 

Κατά κοινοτικό δίκαιο = εμπορεύσιμο αγαθό. (ΔΕΕ C-6/64, C-393/92, C-206/06, C-158/94, C-97/98) Ελλάδα παροχή από προμηθευτή σε καταναλωτή = πώληση πράγματος, ενδ. Π. Πρωτ.Θ 24446/99. Ρεύμα: πώληση προέλευση από ενεργειακές πηγές (ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Δίκαιο της ενέργειας ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) Σημασία πρέπει να δοθεί ότι ο ηλεκτρισμός ειναι αναγνωρισμένο κοινωνικό αγαθό.

 

ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ:

 

Σύμφωνα με το Παρ. Β` και το αρ.8 της σελ. 8 της Σύμβασης της ΔΕΗ με τους καταναλωτές, οι τελευταίοι έχουν αποδεχτεί την διακοπή του ρεύματος από την ΔΕΗ, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών των προς αυτήν από την κατανάλωση ρεύματος.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

 

1) Κανένας όρος Σύμβασης (όπως το παραπάνω αρ. 8 της Σύμβασης) ΔΕΝ υπερισχύει των Νόμων Δημόσιας Τάξης, όπως είναι το αρ. ΠΚ 372 περί Κλοπής!

Με άλλα λόγια, είναι απαράδεκτο και άκυρο νομικά (και λογικά) να μπορεί ο πολίτης νόμιμα να δίνει το δικαίωμα (για οποιοδήποτε λόγο) στον κλέφτη να τον κλέβει νόμιμα!...ή να τον βιάζει, ή να τον βασανίζει, ή να...τον σκοτώνει !

2) Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι όροι της Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ και των καταναλωτών είναι – μπορεί να προσβληθούν – ως καταχρηστικοί και παράνομοι, διότι είναι όροι μιας Σύμβασης με ένα ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ, εμπρός στο οποίο ο καταναλωτής ΔΕΝ μπορούσε να μην υπογράψει τους όρους του, γιατί δεν είχε άλλη επιλογή.

 

Σε όλα τα παραπάνω συνηγορεί και ο συνήγορος του πολίτη με αρ. υποθ. 9842/2011 την οποία έχετε εις γνώση σας και έχει κοινοποιηθεί στο αρμόδιο υπουργείο.

 

Παρά την εξώδικη όχληση μου ως πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ που αποδεικνύει με ισχυρά νομικά επιχειρήματα το παράνομο η ΔΕΗ να προβαίνει σε αποκοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και με την αλλαγή ηγεσίας του υπουργείου ενέργειας και ανάληψη καθηκόντων του (όπως νόμιζα) φίλου Κώστα Σκρέκα η ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε εν μέσω ενεργειακής κρίσης τις μαζικές αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αδυνατούν να πληρώσουν. Παρακάτω θα δείτε την απάντηση του Γερμανού Επίτροπου κ. Oettinger, στην ερώτηση E-008714/2011 σχετικά με τις αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος.

 

προς την Επιτροπή

 

Άρθρο 117 του Κανονισμού αν μπορεί η ΔΕΗ να διακόπτει την παροχή σε ευάλωτους καταναλωτές, όπως ορίζει και η σχετική οδηγία 2009/72 :

Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές. Ωστόσο, η οδηγία παρέχει την ευχέρεια στα κράτη μέλη (αν και τα υποχρεώνει να το πράξουν) να ορίζουν αυτά την έννοια των ευάλωτων καταναλωτών.

 

Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

 

ΕΟΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 3

 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις (ήτοι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών η ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR) απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή του δικαιώματος να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας εντός του εδάφους τους σε λογικές, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές που δεν εισάγουν διακρίσεις. Για να διασφαλίσουν την παροχή καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν έναν ύστατο προμηθευτή. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στις εταιρείες διανομής την υποχρέωση σύνδεσης των πελατών με το δίκτυό τους υπό όρους, προϋποθέσεις και τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37, παράγραφος 6. Η παρούσα οδηγία επ' ουδενί εμποδίζει τα κράτη μέλη να ενισχύουν τη θέση των οικιακών, μικρών και μεσαίων καταναλωτών στην αγορά, με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων για προαιρετικές συγκεντρώσεις των εκπροσώπων αυτής της κατηγορίας των καταναλωτών.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο και δεν εμποδίζει το άνοιγμα της αγοράς που προβλέπει το άρθρο 33.

 

7. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των "ευάλωτων καταναλωτών", όπου μπορεί να γίνεται μνεία στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές τηρούνται και ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας των τελικών πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές. Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο δικαιούχος πελάτης μπορεί πραγματικά να αλλάξει προμηθευτή εύκολα. Όσον αφορά τουλάχιστον τους οικιακούς πελάτες, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

 

8. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, όπως Εθνικά σχέδια Ενεργειακής Δράσης, ευεργετήματα σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για την εξασφάλιση του απαραίτητου ενεργειακού εφοδιασμού σε ευάλωτους πελάτες ή την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια όπου εντοπίζεται, μεταξύ άλλων και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της φτώχειας.

 

Τέτοια μέτρα δεν εμποδίζουν το ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς που ορίζεται στο άρθρο 33 ή τη λειτουργία της αγοράς και πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, όπου αρμόζει, βάσει της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου.

 

Αυτή η γνωστοποίηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η αποκοπή του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτους πελάτες είναι και παράνομη και ανήθικη από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ και εγώ δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις