Αργολίδα: Εξατομικευμένες αποζημιώσεις για τον παγετό Ιανουαρίου 2022

Οι παραγωγοί που έχουν λάβει προκαταβολή θα επιστραφεί η διαφορά εάν οι τελικές αποζημιώσεις είναι μικρότερες

Σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή  κ. Κυριάκου Βελόπουλου, για τις ζημιές από τον παγετό Ιανουαρίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, έγιναν 59 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 5.055 δηλώσεις ζημιάς.

Η πολιτεία ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες των ζημιωθέντων παραγωγών, χορηγώντας προκαταβολή μέχρι ποσοστού 60% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης. Η προκαταβολή που δόθηκε στην ΠΕ Αργολίδας είναι ύψους 11.259.476 και αφορά σε 3.273 δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς εσπεριδοειδών.

Η εκτιμητική διαδικασία για την έκδοση εξατομικευμένων πορισμάτων επί των οποίων θα γίνεται η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε κανονικά. Επί αυτών των πορισμάτων υποβλήθηκαν ενστάσεις από 1.878 παραγωγούς, η εκδίκαση των οποίων ακολουθεί την ισχύουσα διαδικασία ώστε να εκδοθούν τα οριστικά πορίσματα, των οποίων η ανάρτηση θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.

Οι καθυστερήσεις στην εκδίκασή τους οφείλονται στον όγκο ζημιών και εκτιμητικού έργου του 2023, που δε μπορεί ποτέ να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Εφόσον τα νέα πορίσματα είναι ευνοϊκότερα, σε επόμενη πληρωμή ο παραγωγός θα λάβει το επιπλέον ποσό.

Μετά το τέλος εκδίκασης των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση. Όπως είχε ήδη προαναγγελθεί, η εκκαθάριση θα γίνει στη βάση της εξατομικευμένης εκτίμησης και των στοιχείων που κατέθεσαν οι Συνεταιρισμοί, ώστε να υπάρξει ακριβής εκτίμησης και δίκαιη αποζημίωση.

Όπως έμπρακτα αποδείξαμε την πρόθεσή μας για στήριξη των παραγωγών αρχικά, έτσι θα την αποδείξουμε και στην εξέταση των ενστάσεων.

Όπως επίσης είχε προαναγγελθεί, στην περίπτωση κατά την οποία οι αποζημιώσεις ανά ασφαλισμένο παραγωγό θα υπολείπονται της αρχικής προκαταβολής, η διαφορά θα θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιστραφεί στον ΕΛΓΑ με τον πλέον ενδεδειγμένο για τον παραγωγό, νόμιμο τρόπο.

Τέλος, για τις περιπτώσεις συμψηφισμών με αποζημιώσεις άλλων καλλιεργειών πριν την έκδοση των οριστικών πορισμάτων κατόπιν ενστάσεων, αυτές αφορούν σε μικρό αριθμό παραγωγών και οφείλονται στις τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος. Εν τούτοις, οι συγκεκριμένοι παραγωγοί δεν έχουν κανένα λόγο ανησυχίας, καθώς, σε περίπτωση ευνοϊκότερου οριστικού πορίσματος, θα λάβουν επίσης το επιπλέον ποσό.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις