Ανοδικά κινηθήκαν  οι τιμές των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

 

Η εξέλιξη των ∆εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, µε έτος βάσης το έτος 2010=100,0, για το µήνα Ιούλιο 2015, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του µηνός Ιουλίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, σηµείωσε αύξηση 4,8%, έναντι µείωσης 3,2%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013 .

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών κατά το µήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουνίου 2015, σηµείωσε αύξηση 4,3%, έναντι αύξησης 2,6% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 .

Ο µέσος σταθµικός δείκτης του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι µείωσης 1,1%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του µηνός Ιουλίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, σηµείωσε µείωση 1,6%, έναντι µείωσης 3,0%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουνίου 2015, σηµείωσε µείωση 0,3%, έναντι µείωσης 0,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 .

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014, παρουσίασε µείωση 2,0%,έναντι µείωσης 2,6%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα .

 Δείκτες Τιμών Εισροών-Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις