Εξαγορά των πλασματικών ετών ασφάλισης από αγρότες

Κατά περίπτωση, ανάλογα με την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης θα καθορίζονται τα ποσά των εισφορών που πρέπει να καταβάλουν στον ΕΦΚΑ οι μη μισθωτοί, εφόσον θέλουν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη ασφάλισης.
 
Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος του Ταμείου που αφορά τη διαδικασία εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης. Αναλυτικά, επισημαίνεται η διάκριση που υπάρχει στην κατηγορία των μη μισθωτών και η οποία σχετίζεται με τον χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης καθώς και με το αν κατά την ημερομηνία αυτή, οι ασφαλισμένοι ήταν ενεργοί ή μη. Βάσει αυτής, καθορίζεται και το ύψος της εισφοράς για την εξαγορά. Με δεδομένο ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 13 Μαΐου 2016, διακρίνονται δύο μεγάλες κατηγορίες.
 
Η πρώτη, αφορά αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 13 Μαΐου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Στην περίπτωση αυτή η εισφορά για την εξαγορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015).
 
Εάν πρόκειται για ασφαλισμένους σε διακοπή, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
 
• Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο των ασφαλισμένων για περισσότερα από 5 χρόνια, κατά περίπτωση. Δηλαδή, τα 586,08 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους αυτοαπασχολουμένους ή τα 410,26 ευρώ για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.
• Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 μέχρι και 31/12/2016 η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.
 
Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1/1/2017 και όσες θα υποβάλλονται στο μέλλον. Για τους ενεργούς ασφαλισμένους, η εγκύκλιος επισημαίνει ότι εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς, καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.
 
Στην περίπτωση ασφαλισμένων σε διακοπή, προβλέπονται τα εξής:

 
• Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολουμένους ή 410,26 ευρώ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ).
• Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 έως 31/12/2016 η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.
• Για όσους έχουν διακόψει μετά την 1η/1/2017 εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς, καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.
 
Να σημειωθεί ότι ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται ο πραγματικός χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης, ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά, καθώς και ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.
 
Μάλιστα, αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και τη 12η/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του νόμου Κατρούγκαλου διατάξεις.

 

 

Πηγή: Καθημερινή

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις