179 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής το 2018

Οι παραγωγοί της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους προϋπολογισμό 179 εκατ. ευρώ το 2018 για να διασφαλίσουν την προώθηση των γεωργικών προϊόντων, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να συνεχίσουν την αναζήτηση νέων αγορών.

Ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε στις 15/11 από την Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει εκστρατείες προώθησης στοχεύοντας κατά κύριο λόγο τρίτες χώρες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, ιδίως την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Κολομβία, το Μεξικό, τον Καναδά. Η επιλογή αυτή αποτελεί συνέχεια της ώθησης που δόθηκε στις αρχές του έτους με τη «διπλωματική επίθεση» του Επιτρόπου κ. Χόγκαν για την αναζήτηση νέων αγορών και τη στήριξη της κατανάλωσης των προϊόντων της ΕΕ στο εξωτερικό.

 

Εντός της Ένωσης, θα δοθεί έμφαση στα υπάρχοντα σήματα ποιότητας: σήμα βιολογικών προϊόντων, ΠΓΕ, ΠΟΠ, κ.λπ. Εξάλλου, ειδικό κονδύλιο θα προορίζεται στις εκστρατείες για την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών, αφενός μεν για να ενθαρρύνονται οι ευρωπαίοι πολίτες να υιοθετούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες αφετέρου δε για να στηριχθούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί οπωροκηπευτικών.

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αξιοποίηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για την προώθηση το 2018 θα δρομολογηθεί τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, το αργότερο. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί θα μπορούν να υποβάλουν τα σχέδιά τους.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις