Ένταξη 43  επιτυχόντων στη Δράση 3.1: «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»


Η υπ’ αριθμ.1261/71277/30-05-2014 απόφαση, με την οποία εντάσσονται συνολικά 43 δικαιούχοι στη Δράση 3.1: «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη .

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης και συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω απόφαση, προέρχονται από τις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Αχαΐας, Έβρου, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λευκάδας, Ξάνθης, Πιερίας και Πρέβεζας, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης καθορίζεται το 2013, ενώ το συνολικό ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχων των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων, για την πρώτη διετία ανέρχεται 724.648 €

Πρόκειται για κτηνοτρόφους οι οποίοι εκτρέφουν τις ακόλουθες απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων:
·    άλογα Πίνδου,
·    άλογα Πηνείας,
·    άλογα Θεσσαλίας,
·    ελληνική βραχυκερατική φυλή αγελάδας,
·    ελληνικός βούβαλος,
·    καλαρρύτικο πρόβατο
·    ελληνικός χοίρος

Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την υπογραφή της σχετικής απόφασης έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Στις προσπάθειες μας για την ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, σημαντική θέση κατέχει η υποστήριξη των ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων. Φυλές που είναι καλά προσαρμοσμένες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του τόπου μας, οι οποίες μπορούν αξιοποιήσουν για τη διατροφή τους στο μέγιστο βαθμό, τη βλάστηση των ελληνικών βοσκότοπων με όλες τις ιδιαιτερότητές τους.

Από την εκτροφή ζώων αυτόχθονων φυλών παράγονται ήδη αρκετά ζωοκομικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας, ενώ ο κατάλογος των προϊόντων αυτών μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Η πιστοποίηση και η ανάδειξη κτηνοτροφικών προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ και η από εμπορικής σκοπιάς υπεροχή τους, προϋποθέτουν μεταξύ άλλων τη χρήση και επεξεργασία τοπικών προϊόντων τα οποία παράγονται από ντόπιες φυλές ζώων.

Στο ΥπΑΑΤ δημιουργούμε και ενισχύουμε ένα πλαίσιο ενεργειών προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης και αξιοποίησης των εγχώριων ζωικών γενετικών πόρων, μέσω δράσεων,  όπως αυτή που υλοποιείται με την παρούσα απόφαση, αλλά και την αξιοποίηση και άλλων εργαλείων, όπως α)  η υλοποίηση και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Δράσης για «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013», όπου προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις σε κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς και φορείς, με σκοπό την προώθηση της εκτροφής και τη διατήρηση καθαρών εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, β) η λειτουργία και ενδυνάμωση δομών του Υπουργείου όπως τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή τα καθ’ ύλην αρμόδια Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και γ)  η συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια πανεπιστημιακά εργαστήρια». 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις