# ΖΩΑ

Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ.: Οι καταναλωτές να μην επηρεάζονται από μη τεκμηριωμένους ισχυρισμούς και φήμες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ.: Οι καταναλωτές να μην επηρεάζονται από μη τεκμηριωμένους ισχυρισμούς και φήμες

Από τη φάρμα μέχρι το πιάτο, τα ζώα που προορίζονται για ευρεία κατανάλωση υποβάλλονται στους αυστηρότερους υγειονομικούς και κρεοσκοπικούς ελέγχους .