Ενημέρωση παραγωγών φθινοπωρινής πατάτας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς φθινοπωρινής πατάτας της Λέσβου και της Λήμνου, ότι για να τύχουν της σχετικής ανά στρέμμα ενίσχυσης, σύμφωνα με την 1553/43506/10/4/2012 Κ.Υ.Α., θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους για τις πατάτες ,των οποίων η συγκομιδή προβλέπεται ότι θα γίνει κατά την περίοδο από 1η Νοεμβρίου έως και 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Η αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας .
2. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης .
3. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή δήλωση άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου .
4. Παραστατικά κατοχής τεμαχίων (για ιδιόκτητες εκτάσεις τίτλους ιδιοκτησίας ή το Ε9, για μισθωμένες εκτάσεις ιδιωτικό συμφωνητικό όπου θα σημειώνεται η ένδειξη θεωρήθηκε, η χρονολογία θεώρησης υπογεγραμμένο από υπάλληλο της Δνσης Αγρ. Οικονομίας)
5. Αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του έτους για το οποίο αιτείται ο παραγωγός ενίσχυση. Εάν την περίοδο υποβολής της αίτησης ο αιτών δεν διαθέτει το σχετικό αντίγραφο, οφείλει να το προσκομίσει το συντομότερο δυνατό.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής , στο τηλέφωνο 2253022565 (κο Αλεξίου Χριστόφορο), καθώς και στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου , στο τηλέφωνο 2254029108.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις