Φθινοπωρινοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του κυκλοκονίου στην ελιά

ΣΕΡΡΕΣ:Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ανακοινώνεται η αναγκαιότητα διενέργειας φθινοπωρινών ψεκασμών στις καλλιέργειες ελιάς για την αντιμετώπιση της ασθένειας του κυκλοκονίου κυρίως λόγω των βροχοπτώσεων και της αυξημένης σχετικής υγρασίας που επικρατούν αυτή την περίοδο.

Το κυκλοκόνιο είναι μυκητολογική ασθένεια που ενδημεί στην Π.Ε. Σερρών και προκαλεί έντονη και πρόωρη φυλλόπτωση των ελαιόδεντρων. Ο ψεκασμός θα πρέπει να διενεργείται όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη των χαρακτηριστικών κηλίδων στην πάνω επιφάνεια των ώριμων φύλλων και εφόσον υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας. Ο ψεκασμός μπορεί να γίνει αμέσως μετά από μία βροχόπτωση που προκάλεσε μολύνσεις γιατί ο μύκητας είναι ευπαθής ακόμη και μετά από 2-3 ημέρες από την πραγματοποίηση της μόλυνσης. Ο ψεκασμός θα πρέπει να επαναληφθεί μετά από 15-20 ημέρες εφόσον συνεχίζουν να επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την ασθένεια. Τέλος ένας ψεκασμός πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μετά τη συγκομιδή.

Για να πραγματοποιηθεί μόλυνση των φύλλων απαιτείται βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία. Οι μολύνσεις λαμβάνουν χώρα όλο το χρόνο εφόσον επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας (10-20 οC) και υγρασίας (διαβροχή του φύλλου τουλάχιστον για 24 ώρες).  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις υγρές – ανήλιες περιοχές που υπάρχει παρατεταμένη διαβροχή των φύλλων το πρωί (πρωινή δροσιά) και οι φυτείες δεν αερίζονται (πυκνοφυτεμένοι και ακλάδευτοι ελαιώνες).

Για το περιορισμό της υγρασίας του φυλλώματος επιβάλλεται κατάλληλο κλάδεμα των ελαιόδεντρων. Στους φθινοπωρινούς ψεκασμούς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπολειμματική διάρκεια των γεωργικών φαρμάκων και το στάδιο ωρίμανσης των ελιών έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Ο χαλκός (βορδιγάλειος, θειϊκός, υδροξείδιο, οξυχλωριούχος, υποξείδιο) έχει χρονικό όριο τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή 21 ημέρες, το Ντοντίν (Dodine) 15 ημέρες, το Τριφλοξυστρομπίν (Trifloxystrobin) 14 ημέρες, το Ντιφενοκοναζόλ (Difenoconazole) 30 ημέρες και το Κρεσοξίμ Μεθύλ (Kresoxim methyl) εφαρμόζεται στις βρώσιμες ελιές μετά τη συγκομιδή ενώ στις ελαιοποιήσιμες ελιές oψεκασμός πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 30 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Να σημειωθεί ότι ο βορδιγάλειος και ο οξυχλωριούχος χαλκός προκαλούν φυλλόπτωση των προσβεβλημένων φύλλων. Σε αυτή την περίπτωση η φυλλόπτωση είναι επιθυμητή διότι μειώνει τα μολύσματα από τα οποία γίνεται έναρξη των προσβολών και μετάδοση της ασθένειας την Άνοιξη, όμως σε πολύ ποσβεβλημένους ελαιώνες μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην απόδοση των δέντρων και καλό είναι να αποφεύγεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτσι όπως αναγράφονται στην ετικέτα. Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στα τηλ. 2321355224, 2321355100.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις