Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΟΓΑ, στο 62ο έτος της ηλικίας

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (παρ. 3,αρ. 18 του Ν.4302/2014, ΦΕΚ 225 Α΄), οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από τον Ο.Γ.Α., είναι πλέον οι ακόλουθες.
α) Συμπλήρωση 67ου έτους της ηλικίας και 15 έτη ασφάλισης,
β) συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε φορέα Κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή σε χώρα μέλος της Ε.Ε., της Ελβετίας, του Ε.Ο.Χ ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική Σύμβαση.

Με τη νέα διάταξη απαιτείται
- Η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου,
- Η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ και σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα, (έναν ή και
περισσότερους), για 40 έτη.

Ο χρόνος ασφάλισης των 40 ετών μπορεί να συμπληρωθεί με αναγνώριση πλασματικού χρόνου μέχρι 7 έτη. Πλασματικός χρόνος ασφάλισης που μπορεί να αναγνωριστεί είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, ανατροφής τέκνων, κ.λ.π. Για λεπτομερή ανάλυση παραπέμπουμε στις διατάξεις του νέου νόμου.

Προσοχή:
1. Η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

2. Ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ που υπολογίζεται για συνταξιοδότηση με τη νέα διάταξη, ξεκινά από το έτος 1988 μέχρι
το έτος 2014, εφόσον έχουν καταβληθεί εισφορές, δηλαδή 27 έτη.

Με βάση αυτό το δεδομένο οι ασφαλισμένοι προκειμένου να πάρουν σύνταξη απαιτείται να έχουν ασφαλιστεί οπωσδήποτε και
σε άλλον ασφαλιστικό φορέα Στα πλαίσιο αυτό οι κκ Ανταποκριτές του ΟΓΑ, παρακαλούνται να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις για συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων που προσέρχονται για να υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση με 40 έτη
ασφάλισης με καταβολή εισφορών.

Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά θα είναι ίδια με αυτά που υποβάλουν οι ασφαλισμένοι που ζητούν σύνταξη με διατάξεις διαδοχικής.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις