Κατατέθηκε  2η ομαδική αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.

Κατατέθηκε σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, η 2η ομαδική αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.        Η κατάθεση της αγωγής έγινε από την δικηγορική εταιρεία Απ. Παπακωνσταντίνου – Ν.Κ. Χλέπας & Συνεργάτες για λογαριασμό 47 μελών του Συλλόγου. Στην 1η αγωγή, που κατατέθηκε τον Ιούλιο 2014, συμμετείχαν 40 μέλη.         Αίτημα της αγωγής  είναι να κριθούν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν. 4254/2014, με τις οποίες έγινε στους αγρότες οριζόντια μείωση τιμών, σε αντίθεση με των υπολοίπων κατηγοριών που έγινε ανάλογα με τον χρόνο σύνδεσης και τα κόστη επένδυσης και λειτουργίας τους. Ζητάμε τις παραμετροποιημένες τιμές της στήλης (6) του πίνακα και τα ποσά της στήλης (8)   Η οριζόντια μείωση, που επεβλήθη σε βάρος μας από τις ηγεσίες των Π.Σ.Α.Φ. και Ε.Σ.Α.Φ.,  προσβάλει την αρχή της ισονομίας των πολιτών και παραβιάζει ευθέως τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Το αποτέλεσμά της αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί ( με μπλε οι κερδισμένοι και κόκκινο οι χαμένοι της μη παραμετροποίησης ) .

                     Συγκριτικός Πίνακας Οριζόντιων – Παραμετροποιημένων

                        Τιμών Αγροτών ( κατηγορία <= 100 KWp / Χ.Ε.)

 

 

Τρίμηνο 

 

Σύνδεσης

 

 

      ( 1 )                                                         

   Κόστος

 

Επένδυσης 

 

Περιόδου

 

 

     ( 2 )

   Τ       ι       μ       έ       ς      ( <= 100 kwp / Χ.Ε. )

Διαφορά Οριζόντιας / Παραμετρο ποιημένης τιμής αγροτών ( στήλη 6 – 5)                                      

       ( 7 )

Ετήσια Διαφορά Εσόδων (Μέσης παραγωγής 150.000 Kwh)

      ( 8 )

Ενιαίες συμβα σιοποιημένες τιμές         ( έως τον 4254/2014 ) 

        ( 3 )

Παραμετρο ποιημένες   μη αγροτών      ( πίνακα Α΄ 4254/2014 )                         .     ( 4 )

   Αγροτών           μειωμένες         οριζόντια            ( με τον 4254/2014 )                                                  .           ( 5 )

  Αγροτών παραμετροποι ημένες                 (με +15%)                                     

       ( 6 )

 Β/ 2011

  310.000

 0.45058

   0.45058

  0,3965104 (γ)

    0.45058 (ε)

 -0,0540696

   -8.110,44

 

 Γ΄/ 2011

 

  290.000

 0.45058

 

      0,43

  0,3965104 (γ)

    0.45058 (ε)

 -0,0540696

   -8.110,44

 0,42850

  0,37708  (γ)

    0,42850 (ε)

 -0,05142

   -7.713,00

 

 Δ΄/ 2011

 

  270.000

 0.45058

 

     0,405

  0,3965104 (γ)

    0.45058 (ε)

 -0,0540696

   -8.110,44

 0,42850

  0,37708 (γ)

    0,42850 (ε)

 -0,05142

   -7.713,00

 

 

 

 Α΄/ 2012

 

 

 

 

  250.000

 0.45058

 

 

     0,375

  0,3965104

    0,43125

 -0,0347396

   -5.210,94

 0,42850

  0,37708

    0,4285

 -0,05142

   -7.713,00

 0,40343

  0,3550184 (γ)

    0,40343 (ε)

 -0,0484116

   -7.261,74

 

 

 

 Β΄/ 2012

 

 

 

 

  230.000

  0.45058

 

 

     0,36

  0,3965104

    0,414

 -0,0174896

   -2.623,44

  0,42850  

  0,37708

    0,414

 -0,03692

   -5.538,00

  0,40343

  0,3550184 (γ)

    0,40343 (ε)

 -0,0484116

   -7.261,74

  0,3357 (α)

  0,295416 (γ)

    0,3357 (ε)

 -0,040284

    -6.042,60

 

 

 

 Γ΄/ 2012

 

 

 

 

  210.000

  0.45058

 

 

     0,36

 

 

  0,3965104

    0,414

 -0,0174896

    -2.623,44

  0,42850

  0,37708

    0,40806

 -0,03692

    -5.538,00

  0,40343

  0,3550184 (γ)

    0,40343 (ε)

 -0,0484116

    -7.261,74

  0,3357 (α)

  0,295416 (γ)

    0,3357 (ε)

 -0,040284

    -6.042,60

 

 

 

 Δ΄/ 2012

 

 

 

 

  190.000

  0,42850

 

 

     0,34

  0,37708

    0,391

 -0,01392

    -2.088,00

  0,40343

  0,3550184

    0,391

 -0,0359816

    -5.397,24

  0,3357 (α)

  0,295416 (γ)

    0,3357 (ε)

 -0,040284

    -6.042,60

  0,229869 (β)

  0,2022847 (γ)

    0,229869 (ε)

 -0,0275843

    -4.137,65

 

 

 

 Α΄/ 2013

 

 

 

 

  170.000

  0,42850

 

 

     0,285

  0,37708  (δ)

    0,32775

+0,04933

   +7.399,50

  0,40343

  0,3550184 (δ)

    0,32775

+0,0272684

   +4.090,26

  0,3357 (α)

  0,295416

    0,32775

 -0,032334

   -4.850,10

  0,229869 (β)

  0,2022847 (γ)

    0,229869 (ε)

 -0,0275843

   -4.137,65

 

 

 

 

 Β΄/ 2013

 

 

 

 

 

  150.000

 0,42850  

 

 

     0,27

  0,37708   (δ)

   0,3105

 +0,06658

   +9.987,00

  0,40343

  0,3550184 (δ)

   0,3105

+0,0445184

   +6.677,76

  0,3357 (α)

  0,295416

   0,3105

 -0,015084

   -2.262,60

  0,229869 (β)

  0,2022847 (γ)

   0,229869 (ε)

 -0,0275843

   -4.137,65

  0,21953 (β)

  0,1931864 (γ)

   0,21953 (ε)

 -0,0263436

   -3.951,54

 

    

Οι συνάδελφοι αγρότες που αδικήθηκαν και επιθυμούν να συμμετέχουν στις αγωγές, μπορούν να απευθύνονται στον Σύλλογο η απ' ευθείας στην δικηγορική εταιρεία Απ. Παπακωνσταντίνου – Ν.Κ. Χλέπας & Συνεργάτες (τηλ. 210-7222007)                  

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ                    

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι παραμετροποιημένες τιμές αγροτών της στήλης (6) είναι προσαυξημένες έναντι των τιμών του πίνακα Α΄, της υποπαρ. ΙΓ.1 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 ( μη αγροτών της στήλης 4 ), με ποσοστό +13,35%. Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί στην τελική οριζόντια / μεσοσταθμική μείωση -12% των συμβασιοποιημένων τιμών, έναντι του +15% στο αρχικό Ν/Σ που αντιστοιχούσε σε μεσοσταθμική -11%    

 2. Το σύνολο των αγροτικών Φ/Β ανήκει στην κατηγορία >100 KWp / Χ.Ε. (έως 100kwp / χωρίς επιχορήγηση).

3.Το σύνολο των αγροτικών επενδύσεων υλοποιήθηκε από τον Απρίλιο (2ο τρίμηνο.) 2011 έως τον Ιούνιο (2ο τρίμηνο.) 2013

4.Οι συμβασιοποιημένες τιμές ( στήλη 2 ) αγροτών / μη αγροτών ήταν ενιαίες.

5. Στις στήλες 7 και 8 στους κόκκινους αριθμούς αντιστοιχούν οι ζημιωμένοι και στους μπλε οι κερδισμένοι της μη παραμετροποίησης των τιμών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

(α)  Τιμές μειωμένες (προσαρμοσμένες) κατά 12,5% με την Φ1 / οικ. 2262 / 31-1-2012 ( Β΄97 ) Υ.Α.Π.Ε. που ξαναμειώθηκαν 12% εξ αιτίας του οριζόντιου χαρακτήρα της διάταξης. Συνολική μείωση 24,5%

(β)  Τιμές μειωμένες (προσαρμοσμένες) κατά 36,3% με την Φ1 / οικ. 2301 / οικ.16933 / 09 - 08 - 2012  Υ.Α.Π.Ε. που ξαναμειώθηκαν 12% εξ αιτίας  του οριζόντιου χαρακτήρα της διάταξης. Συνολική μείωση 48,3%

(γ)  Τιμές αγροτών (στήλη 5) μειωμένες από 2,1% έως 29,1 %  των θεωρητικά δίκαιων / παραμετροποιημένων του πίνακα Α΄, της υποπαρ. ΙΓ.1 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 (μη αγροτών στήλης 4)

(δ) Τιμές αγροτών (στήλη 5) προσαυξημένες από 24,62 % έως 39,66 % των θεωρητικά δίκαιων / παραμετροποιημένων των μη αγροτών (στήλης 4 )

(ε) Μηδενική μείωση.
  

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις